z dnia: 2021-03-29

Koszty podatkowe dla pracowników zamiejscowych należą się ryczałtowo za każdy miesiąc pracy w przypadku, gdy zakład pracy położony jest poza miejscem zamieszkania. W okresie pandemii praca zdalna przybrała tak szeroki zakres, że trudno w wielu przypadkach mówić o wykonywaniu pracy w zakładzie pracodawcy i dojazdach do tego zakładu. Czy w przypadku pracy zdalnej nadal można korzystać z podwyższonych kosztów - 300 zł miesięcznie i 3600 zł rocznie?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Potocznie przyjęło się mówić, że koszty podwyższone mogą zastosować pracownicy dojeżdżający do zakładu pracy z innej miejscowości. Tak naprawdę przepis ustawy wskazuje jednak inne uprawnienie takiego pracownika. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty podwyższone wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Przepisy nie definiują pojęcia zakład pracy ani stałego miejsca zamieszkania.

Koszty autorskie w PIT

W wyroku z 3 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 30/14) NSA wskazał,że: “ustawodawca wiąże prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stałym lub czasowym zamieszkiwaniem w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy. Przy czym chodzi o miejscowość, w której w rzeczywistości świadczona jest praca, z kolei miejsce zamieszkania wiązać się ma z faktycznym, fizycznym przebywaniem, a nie np. zameldowaniem”. Sugerowałoby to, że praca przez cały miesiąc w mieszkaniu (czyli miejscu świadczenia pracy) pozwalałaby jedynie na koszty podstawowe, tj. 250 zł miesięcznie

Decydujące polecenie pracodawcy

Należy jednak zauważyć, że praca zdalna, wykonywana na podstawie przepisów o covid - poprzez polecenie świadczenia pracy przez pewien czas spoza siedziby pracodawcy (tj. spoza zakładu pracodawcy), nie powoduje zmiany siedziby tego zakładu pracy - nie dochodzi do rozszerzenia placówek przedsiębiorstwa o mieszkanie lub inne miejsce zamieszkania pracownika. Nie dochodzi również do zmiany umowy, która określiła pierwotnie miejsce pracy zatrudnionego w siedzibie innej niż miejscowość zamieszkania.

W efekcie nadal przesłanki przepisu art. 22 ust. 2 ustawy o PIT pozostają spełnione, a pracownik w okresie pracy zdalnej może korzystać z kosztów podwyższonych - zarówno w rocznym rozliczeniu podatkowym jak i w czasie ustalenia należnych od niego zaliczek na podatek.

Warunkiem pozostaje - tak jak do tej pory - że nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę lub nie dochodzi do żadnej formy finansowania kosztów dojazdu do pracy.

O kosztach decyduje stałe miejsce pracy - wynikające z zawartej umowy

Pracownik pracujący zdalnie powinien ustalić, w jakiej miejscowości znajduje się jego stałe miejsce pracy. Decydującym będzie zatem, na jakich warunkach zawarł on umowę z pracodawcą (pierwotnie, w postaci aneksu tid). Jeśli przez dany miesiąc (i to nawet cały miesiąc) praca wykonywana jest na polecenie pracodawcy spoza tego miejsca stałego wykonywania pracy, to nadal to stałe miejsce pracy wynikające z umowy o pracę nie zmienia się i koszty nalicza się w podwyższonej wysokości.

Inaczej będzie w przypadku telepracownika lub osoby stale pracujące zdalnie tzn. zatrudnione w oparciu o umowę wskazującą, że miejscem pracy jest miejscowość zamieszkania. Wówczas, jeśli takie miejsce pracy (zakład pracy) określone zostanie w mieszkaniu - miejscowości zamieszkania pracownika, to uznać należy, że - dla niego zastosowanie znajdują wyłącznie koszty miejscowe, a zakład pracy znajduje się w miejscowości zamieszkania ( i to nawet wówczas, gdy pracodawca nie zarejestrowałam w tej miejscowości placówki, zakładu, przedstawicielstwa).

Koszty podatkowe 2020 i 2021

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: