z dnia: 2023-12-15

Przychód ze zbycia samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej i uszkodzonego w kolizji drogowej jest przychodem z działalności gospodarczej - uznał Dyrektor KIS.

Podatnik, który prowadzi działalność medyczną zwolnioną z VAT, w 2019 r. kupił samochód osobowy. W latach 2019-2021 płacił podatek liniowy 19% i amortyzował samochód. Od 2022 r. płaci ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 14% i to pozbawiło go prawa do dalszej amortyzacji samochodu.

W czerwcu 2023 r. samochód został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, a koszt jego naprawy przewyższał jego wartość rynkową, dlatego podatnik zdecydował się sprzedać uszkodzony pojazd. Następnie wystąpił o indywidualną interpretację dotyczącą podatkowych konsekwencji tej sprzedaży. We wniosku zajął stanowisko, że skoro niezamortyzowana wartość samochodu była wyższa niż kwota uzyskana ze sprzedaży, to jego działalność nie miała z tej transakcji przychodu. Nie ma więc powodu, aby księgować kwotę za sprzedaż samochodu jako przychód z działalności gospodarczej i płacić z tego tytułu podatek i składkę zdrowotną.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Innego zdania był Dyrektor KIS, który uznał, że w opisanej sytuacji nastąpiło odpłatne zbycie samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej i spełniającego kryteria środka trwałego podlegającego ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przychód ze zbycia uszkodzonego samochodu jest więc przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponieważ formą opodatkowania przychodów z działalności prowadzonej przez wnioskodawcę jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to i sprzedaż samochodu podlega opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Stawka ryczałtu dla przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, będących środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynosi 3%.

Opodatkowanie odszkodowania za skradziony samochód będący w leasingu operacyjnym

Źródło: interpretacja indywidualna 0112-KDIL2-2.4011.710.2023.1.AA z 1 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: