z dnia: 2024-06-28

Dowód wpłaty podatku nie może zostać uznany za skutecznie złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania - stwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji. To stanowisko jest niezgodnie z wyrokiem NSA z 22 lutego 2024 r.

O indywidualną interpretację wystąpił przedsiębiorca, który w 2017 r. rozpoczął działalność gospodarczą i zdecydował się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2017 r. osiągnął przychód przekraczający ustawowy limit, dlatego stracił prawo do rozliczania się ryczałtem za 2018 r. Za rok 2018 osiągnął przychód niższy niż ten limit, dlatego ponownie dokonał wyboru ryczałtu na rok 2019 - wykonując przelew wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przelew pochodził z jego konta, był opisany jego numerem NIP, był skierowany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wykonany w ustawowym terminie, a w jako tytule znalazło się wyraźne oświadczenie, iż jest to wpłata zaliczki na PIT-28, a więc na na podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od tego czasu podatnik nie zmieniał formy opodatkowania. Przedsiębiorca jest zdania, że w tej sytuacji przychody uzyskane w latach 2019-2023 mógł opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aby to potwierdzić, wystąpił o indywidualną interpretację. We wniosku powołał się na stanowisko NSA wyrażone w wyroku z 22 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 710/21), zgodnie z którym tytuł przelewu stanowi wystarczające oświadczenie podatnika o tym, że chce on korzystać z danej formy opodatkowania, a ta informacja złożona w ustawowym terminie stanowi prawidłowe oświadczenie co do formy opodatkowania.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Formy opodatkowania nie można wybrać ani zmienić w sposób dorozumiany

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął jednak inne stanowisko. Przypomniał, że podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Warunkiem koniecznym, by korzystać z innej formy opodatkowania, jest złożenie stosownego oświadczenia w określonym w przepisach terminie. Jak podkreślił, przepisy podatkowe nie przewidują możliwości wyboru ani zmiany formy opodatkowania w sposób dorozumiany, a więc poprzez dokonywanie wpłaty z określonym tytułem.

Dyrektor KIS podkreślił też, że przelew jest skierowaną do banku dyspozycją dokonania przez bank wskazanej transakcji, a nie oświadczeniem o wyborze bądź zmianie sposobu opodatkowania skierowanym bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego. Okoliczność, że środki przelane przez podatnika znalazły się w dyspozycji Skarbu Państwa na określonym rachunku bankowym oraz fakt, że dana wpłata zawierała oznaczenie w postaci bezpośredniego wskazania tytułu, nie może być utożsamiana z wymaganym przepisami złożeniem stosownego oświadczenia woli o wyborze bądź zmianie formy opodatkowania.

Treść opisu przelewu bankowego oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDSL1-2.4011.200.2024.2.PSZ z 18 czerwca 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: