W oknie "Ustawienia wysyłki" należy zaznaczyć opcję "wysyłam bez e-Podpisu", a następnie w polu "przychód za rok 2022 (zł, gr)" należy przepisać odpowiednią kwotę z deklaracji rocznej (PIT-37/36/36L itd.) za 2022 rok.

Jeśli osoba wysyłająca deklarację, była wpisana jako podatnik na deklaracji za rok 2022, należy przepisać podsumowanie przychodu podatnika, jeśli jako małżonek - przepisać podsumowanie przychodu małżonka.

Prosimy poszukać deklarację roczną (PIT-37/36/36L itd) za 2022 rok (składaną w 2023 roku) i przepisać z niej odpowiednią kwotę:

 • PIT-37 (29) - pole 83 (lub 44, lub 46, lub 48, lub 50), jeśli był podatnikiem,
  albo pole 118 (lub 45, lub 47, lub 49, lub 51), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-36 (30) - pole 147 (lub 79, lub 81, lub 83, lub 85 lub 87), jeśli był podatnikiem, albo pole 209 (lub 80, lub 82, lub 84, lub 86, lub 88), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-28 (25) - pole 62 (lub 20, lub 22, lub 24),
 • PIT-36L (19) - pole 28 lub pole 33 (lub 23, lub 25, lub 27)
 • PIT-38 (16) - pole 24 lub pole 34,
 • PIT-39 (12) - pole 20,
 • PIT-40A (21) – pole 36 lub 38, lub 40, lub 42, lub 44, lub 46, lub 47, lub 48, lub 49, lub 50.

Ważne:

 • Nie należy przepisywać przychodów z deklaracji PIT-11, PIT-40A, PIT-8C, itp., tylko ze swojego rocznego zeznania PIT-37, PIT-36 czy innego, które było składane za 2022 rok.
 • Nie należy sumować przychodów małżonków.
 • Nie należy sumować przychodów z kilku składanych deklaracji np. PIT-28, PIT-37, PIT-38.
 • Jeśli składana była korekta zaznania za 2022 rok i kwota przychodu na korekcie była inna niż na pierwszym złożonym zeznaniu, wówczas do autoryzacji wysyłki należy podać kwotę przychodu ze złożonej korekty za 2022 r.
 • W przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy w polu kwoty autoryzującej wpisać wartość '0' (zero).
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: