W oknie "Ustawienia wysyłki" należy zaznaczyć opcję "wysyłam bez e-Podpisu", a następnie w polu "przychód za rok 2021 (zł, gr)" należy przepisać odpowiednią kwotę z deklaracji rocznej (PIT-37/36/36L itd.) za 2021 rok.

Jeśli osoba wysyłająca deklarację, była wpisana jako podatnik na deklaracji za rok 2021, należy przepisać podsumowanie przychodu podatnika, jeśli jako małżonek - przepisać podsumowanie przychodu małżonka.

 • PIT-37 (28) - pole 72 (lub 36, lub 38, lub 40), jeśli był podatnikiem,
  - albo pole 106 (lub 37, lub 39, lub 41), jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-36 (29) - pole 125 (lub 61, lub 63, lub 65), jeśli był podatnikiem,
  - albo pole 187 (lub 62, lub 64, lub 66), jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT 28 (24) – pole 50
 • PIT-36L (18) – pole 21 lub pole 26
 • PIT-38 (15) – pole 24
 • PIT-39 (11) – pole 20
 • PIT-40A (20) – pole 36

Ważne:

 • Nie należy przepisywać przychodów z deklaracji PIT-11, PIT-40A, PIT-8C, itp., tylko ze swojego rocznego zeznania PIT-37, PIT-36 czy innego, które było składane za 2021 rok.
 • Nie należy sumować przychodów małżonków.
 • Nie należy sumować przychodów z kilku składanych deklaracji np. PIT-28, PIT-37, PIT-38.
 • Jeśli składana była korekta zaznania za 2021 rok i kwota przychodu na korekcie była inna niż na pierwszym złożonym zeznaniu, wówczas do autoryzacji wysyłki należy podać kwotę przychodu ze złożonej korekty za 2021 r.
 • W przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy w polu kwoty autoryzującej wpisać wartość '0' (zero).
Wspieramy OPP
Nasi partnerzy