Deklaracje PIT możemy wysłać elektronicznie z poziomu Moje formularze w górnym menu:

lub z poziomu otwartej deklaracji:


Dane są wysyłane w zaszyfrowanym pliku w schemacie xml, takim jak tego wymaga system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, bezpośrednio na serwer systemu e-Deklaracje. My nie mamy do nich wglądu.

Aby wysłać formularz, należy kliknąć w ikonę "Wyślij e-Deklaracje".


Po kliknięciu w ikonę pojawi się okno "Przygotowanie deklaracji":


W kolejnym kroku otworzy się okno "Ustawienia wysyłki", w którym możemy zaznaczyć odpowiednią opcję: „Wysyłam bez e-Podpisu” lub „Korzystam z e-Podpisu”.


Jeśli wybierzemy opcję "Wysyłam bez e-Podpisu" konieczne będzie podanie kwoty przychodu podatnika z deklaracji jaka była składana w zeszłym roku. Po kliknięciu w znak zapytania przy polu "Przychód za rok 2021" pojawi się podpowiedź, z której deklaracji i którego pola należy tę kwotę przepisać.


Jeśli wybierzemy opcję "Korzystam z e-Podpisu" trzeba będzie wybrać odpowiedni podpis elektroniczny z listy.

Po wpisaniu kwoty przychodu lub wybraniu z listy e-Podpisu, klikamy w "Podpisz i wyślij". Rozpocznie się wysyłka deklaracji.

 Więcej na temat obsługi e-Podpisu (Certum, Sigillum i KIR) w e-pity znajdziesz tutaj >>

W oknie ‘Wysyłanie e-Deklaracji’ możemy podać adres e-mail, na który zostanie wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - UPO, po poprawnym zakończeniu wysyłki danego formularza. UPO zostanie automatycznie odebrane również w samym programie.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: