za pomocą zewnętrznej aplikacji Podpis elektroniczny Sigillum Sign

Po kliknięciu na “Wyślij e-Deklarację”, otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy klikamy “Dalej”.

W polu “e-Podpis” wybieramy “Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) ”, następnie klikamy na dole na przycisk “Podpisz i wyślij”.

Pojawi się komunikat z instrukcją jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. W tym momencie przygotowany plik XML został zapisany w konkretnej lokalizacji na komputerze - zapamiętujemy końcówkę numeru katalogu - w tym przypadku ‘C50C59’.

Sprawdzamy konfigurację swojego programu Sigillum Sign do e-podpisu, czy jest ustawiona zgodnie w wymogami serwera Ministerstwa.

Jeśli pracujemy na Systemie Windows postępujemy zgodnie instrukcją, która pojawiła się w programie e-pity - klikamy na przycisk ‘Dalej’ wówczas w Ekploratorze Windows otworzy się katalog, w którym zapisał się nasz plik XML, będzie można prawym przyciskiem myszy na niego kliknąć, wybrać program Sigillum Sign i kliknąć na opcję ‘Podpisz’. Zapisany plik XML otworzy się w aplikacji zewnętrznej i będzie można go podpisać swoim certyfikatem.

Jeśli plik XML się nie otworzy w programie Sigillum Sign można wskazać ten plik ręcznie.

Minimalizujemy okno Programu e-pity i otwieramy aplikację “Sigillum Sign do e-podpisu wyszukując go na Pulpicie komputera.

Po otwarciu aplikacji klikamy na zakładkę ‘Podpisz plik',

W polu ‘Profil’ wybieramy ‘e-Deklaracje’ i klikamy na ‘Dodaj pliki’.

wyszukujemy lokalizację  ‘Nazwa Użytkownika komputera’ -> Dokumenty -> epity -> e-pity -> temp, a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru  ‘..C50C59’ i otwieramy ten folder,

zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na  “Otwórz”.

Następnie w aplikacji Sigillum Sign klikamy w przycisk 'Podpisz'

W kolejnym oknie wybieramy z listy swój certyfikat e-podpisu i klikamy 'Dalej'.

Wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i podpisujemy plik XML.

Wyświetlą się parametry wykorzystywane do podpisu, klikamy 'Dalej'.

W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES

Następnie wracamy do zminimalizowanego okna Programu e-pity i klikamy na ‘Dalej’.

Kliknięcie na “Dalej” spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów

Klikamy “OK” i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja została już pomyślnie odebrana na serwerze MF i czy otrzymały status 200 i UPO.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: