za pomocą zewnętrznej aplikacji SecureDoc 2.0

Za pomocą zewnętrznej aplikacji SecureDoc 2.0 mogą podpisywać deklaracje osoby, które posiadają e-podpis EuroCert.

Po kliknięciu na 'Wyślij e-Deklarację',  otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy klikamy 'Dalej'.

Zaznaczamy opcję 'korzystam z e-podpisu', w polu 'e-Podpis' wybieramy 'Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) ', następnie klikamy na dole na przycisk 'Podpisz i wyślij'.

Pojawi się komunikat z instrukcją, jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. W tym momencie przygotowany plik XML został zapisany w konkretnej lokalizacji na komputerze - zapamiętujemy końcówkę numeru katalogu - w tym przypadku ‘2DFB1F'.

Sprawdzamy konfigurację swojego programu SecureDoc 2.0 e-podpisu, czy jest ustawiona zgodnie w wymogami serwera Ministerstwa - zakładka Podpisywanie.

Jeśli pracujemy na Systemie Windows, postępujemy zgodnie instrukcją jaka pojawiła się w programie e-pity - klikamy na przycisk ‘Dalej’.

W Ekploratorze Windows otworzy się katalog, w którym zapisał się nasz plik XML i będzie można prawym przyciskiem myszy na nim kliknąć, wybrać program SecureDoc 2.0 i kliknąć na opcję 'Podpisz'. Zapisany plik XML otworzy się w aplikacji zewnętrznej i będzie można go podpisać swoim certyfikatem.

Jeśli pracujemy na systemie Mac OS lub Linux, minimalizujemy okno programu e-pity i otwieramy aplikację SecureDoc 2.0 do e-podpisu i klikamy na zakładkę 'Podpisywanie', a następnie na 'Dodaj plik'.

W polu 'Szukaj' wyszukujemy lokalizację 'Nazwa Użytkownika komputera' -> Dokumenty -> efile -> e-pity -> temp, a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru '...2DFB1F' i otwieramy ten folder. Zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na 'Otwórz'.

Możemy skopiować także całą lokalizację pliku z okna z komunikatem w programie e-pity, następnie w aplikacji SecureDoc 2.0  kliknąć  w przycisk 'Dodaj plik". Otworzy się katalog, gdzie w polu 'Nazwa pliku' wklejamy lokalizację pliku, zaznaczamy plik XML i klikamy "Otwórz". 

Po wczytaniu pliku XML do podpisania, klikamy w przycisk 'Podpisz pliki'.

Następnie wybieramy odpowiedni certyfikat i klikamy na ‘OK’.

Wyświetli się komunikat, w którym klikamy OK.

Wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i klikamy OK.

Pojawi się informacja o zakończeniu procesu podpisywania dokumentów.

W programie SecureDoc 2.0 przy podpisywanym pliku będzie się wyświetlał status 'Podpisany'.

Plik XML został sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzył się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES

Wracamy do zminimalizowanego okna programu e-pity i klikamy na ‘Dalej’.

Kliknięcie 'Dalej' spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów.

Klikamy 'OK' i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.

W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja została pomyślnie odebrana na serwerze MF i czy otrzymała status 200 i UPO.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: