za pomocą zewnętrznej aplikacji Szafir

Po kliknięciu na “Wyślij e-Deklarację” otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy klikamy “Dalej”

W polu “e-Podpis” wybieramy “Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) ”, następnie klikamy na dole na przycisk “Podpisz i wyślij”.

Pojawi się komunikat z instrukcją jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. W tym momencie przygotowany plik XML został zapisany w konkretnej lokalizacji na komputerze - zapamiętujemy końcówkę numeru katalogu - w tym przypadku ‘FAAF10’.

Sprawdzamy konfigurację swojego programu Szafir do e-podpisu, czy jest ustawiona zgodnie w wymogami serwera Ministerstwa.

Po sprawdzeniu zamykamy program Szafir.

Jeśli pracujemy na Systemie Windows postępujemy zgodnie instrukcją, która pojawiła się w programie e-pity - klikamy na przycisk ‘Dalej’ wówczas w Ekploratorze Windows otworzy się katalog, w którym zapisał się nasz plik XML, będzie można prawym przyciskiem myszy na niego kliknąć, wybrać program Szafir i kliknąć na opcję ‘Złóż podpis’. Zapisany plik XML otworzy się w aplikacji zewnętrznej i będzie można go podpisać swoim certyfikatem.

Jeśli pracujemy na systemie Mac OS lub Linux minimalizujemy okno Programu e-pity i otwieramy aplikację Szafir do e-podpisu.
Po uruchomieniu programu Szafir klikamy w zakładkę “Podpisz”

W polu “Szukaj w:” wyszukujemy lokalizację ‘Nazwa Użytkownika komputera’ -> Dokumenty -> efile -> epity -> temp

a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru ‘...FAAF10’ i otwieramy ten folder

zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na “Wybierz”.

W następnym oknie ‘Składanie podpisu’ klikamy na “Podpisz”.

Wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i podpisujemy plik XML.

W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES

Po pojawieniu się informacji “Podpis został złożony i zapisany do pliku (....)” wracamy do zminimalizowanego okna programu e-pity i klikamy na przycisk ‘Dalej’.

Kliknięcie na “Dalej” spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów.

Klikamy “OK” i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja została już pomyślnie odebrane na serwerze MF i czy otrzymały status 200 i UPO.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: