za pomocą zewnętrznej aplikacji PEM-HEART Signature

Po kliknięciu na “Wyślij e-Deklarację”, otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy klikamy “Dalej”.

W polu “e-Podpis” wybieramy “Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) ”, następnie klikamy na dole na przycisk “Podpisz i wyślij”.

Pojawi się komunikat z instrukcją jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. W tym momencie przygotowany plik XML został zapisany w konkretnej lokalizacji na komputerze - zapamiętujemy końcówkę numeru katalogu - w tym przypadku ‘91EC7’.

Sprawdzamy konfigurację swojego programu PEM-HEART Signature do e-podpisu, czy jest ustawiona zgodnie w wymogami serwera Ministerstwa.

Po sprawdzeniu zamykamy program PEM-HEART Signature.

Jeśli pracujemy na Systemie Windows postępujemy zgodnie instrukcją, która pojawiła się w programie e-pity - klikamy na przycisk ‘Dalej’ wówczas w Ekploratorze Windows otworzy się katalog, w którym zapisał się nasz plik XML, będzie można prawym przyciskiem myszy na niego kliknąć, wybrać program PEM-HEART Signature i kliknąć na opcję ‘Podpisz’. Zapisany plik XML otworzy się w aplikacji zewnętrznej i będzie można go podpisać swoim certyfikatem.

Jeśli pracujemy na systemie Mac OS lub Linux minimalizujemy okno programu e-pity i otwieramy aplikację PEM-HEART Signature do e-podpisu i klikamy na zakładkę “Podpisz”.

Następnie klikamy na “Dodaj Plik”

wyszukujemy lokalizację ‘Nazwa Użytkownika komputera’ -> Dokumenty -> efile -> epity -> temp, a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru ‘...91EC7" i otwieramy ten folder,

zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na “Otwórz”.

Następnie klikamy przycisk “Dalej”

W następnym oknie wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i podpisujemy plik XML.

W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES

Gdy zakończy się operacja podpisywania pliku xml wracamy do zminimalizowanego okna programu e-pity i klikamy na ‘Dalej’.

Kliknięcie na “Dalej” spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów.

Klikamy “OK” i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony, czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja została już pomyślnie odebrana na serwerze MF i czy otrzymała status 200 i UPO. 

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: