km

Narzędzie pozostaje pomocne przy szeregu obliczeń kwot związanych z wykorzystywanym w celach służbowych (w tym również pracowniczych) środkiem transportu.

Szukasz kalkulatora do PIT - oblicz Twój e-PIT od razu w Programie e-pity 2020.

Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2020 i wyślij PIT online >>

 1. Ewidencja przejechanych kilometrów z przeliczeniem jej limitu za pomocą kilometrówki prowadzona winna być w trakcie podróży służbowych, w których pracodawca wyraził zgodę na jej odbycie przez pracownika prywatnym środkiem transportu. Ta sama zasada dotyczy przypadków, w których osobna umowa cywilna przewiduje zwrot wydatków na pojazd na podstawie kilometrówki.
 2. Ponadto w przypadku samochodów prywatnych pracowników - zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych rozliczany jest bez opodatkowania właśnie na podstawie kilometrówki. Nadwyżka ponad ten limit będzie opodatkowana.
 3. Wreszcie do kosztów uzyskania przychodów zatrudniającego (pracodawcy) nie zalicza się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:
  1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, \
  2. w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

Kalkulator przelicza łączną wartość zwrotów (kwot wolnych od podatku) przy założeniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu:

 1. dla samochodu osobowego:
  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
 2. dla motocykla - 0,2302 zł,
 3. dla motoroweru - 0,1382 z

Jednocześnie jednak limit kilometrów ustalony jest w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i nie może on przekroczyć zgodnie z warunkami umowy o pracę lub innej umowy:

 1. 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
 2. 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
 3. 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.
 4. wyjątkowo dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych  - może być on podwyższony do 1500 km, a  dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 3 000 km.
Sprawdź program fillup dla firm - działa jak księgowa chciała :) 
W programie fillup znajdziesz ponad 4.5000 druków i formularzy, e-deklaracji, wzorów umów i pism w tym na przykład ewidencję przebiegu pojazduVAT-7 czy druki ZUS. Zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie, (biała lista VAT) i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysyłką. W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego
Pobierz lub uruchom online - program fillup i sprawdź 30 dni za darmo >>
2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.