z dnia: 2023-01-24

Składka na ubezpieczenie zdrowotne, jaką płacą w 2023 r. opodatkowani ryczałtem zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ustala się w oparciu o wynagrodzenie minimalne (30%) lub o prognozowane przeciętne wynagrodzenie (60%). W odróżnieniu od ubezpieczonych opodatkowanych według skali, liniowo lub kartą podatkową, składkę zdrowotną dla płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się jako odpowiednio 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 2022 r.

składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023
  podstawa miesięczna wymiaru wymiar miesięcznej składki zdrowotnej (9%)
1-60.000 60% *6965,94 zł. = 4 179,56 376,16 zł
60.001 - 300.000 100% = 6965,94  zł 626,93 zł
powyżej 300.000 180% = 12 538,69 zł 1 128,48 zł

Kalkulator wynagrodzeń 2022

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online
Wysokość składki zdrowotnej 2023 - 2022
Forma opodatkowania składka zdrowotna 2023 składka zdrowotna 2022
karta podatkowa 314,1 zł 270,9
zasady ogólne

(przychód z mca poprzedniego - ZUS) x 9%

podatek liniowy

(przychód z mca poprzedniego - ZUS) x 4,9%

ryczałt 1-60.000 zł 376,16 zł 335,94 zł
ryczałt 60.001 - 300.000 zł 626,93 zł 559,89 zł
ryczałt od 300.001 zł  1 128,48 zł 1 007,81 zł

Natomiast składkę na ubezpieczenie społeczne kształtuje się od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6 935 zł. Powoduje to, że podstawą ich ustalenia będzie 4 161 zł. Z kolei przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 3 490 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. u podatników stosujących ulgę w ZUS przez 24 miesiące (niski ZUS) po zakończeniu stosowania ulgi w ZUS nie może być niższa niż 1 047 zł (30% x 3 490 zł).

W efekcie komplet składek ZUS i zdrowotnych przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem w 2023 r. (w całym roku) począwszy od stycznia wyniosą:

Składki ZUS, zdrowotne ryczałt ewidencjonowany - przedział przychodów - nie przekraczające 60.000 zł przychodu rocznie.
  zdrow em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 376,16 zł 812,23
332,88
101,94 69,49 101,94 1 692,7 1 794,64
ulga 24 m. 376,16 zł 204,37
83,76
25,65 17,48 - 681,77 707,42
ulga 6 m. 376,16 zł - - - - 376,16 zł 376,16 zł
Składki ZUS, zdrowotne ryczałt ewidencjonowany - przedział przychodów - narastająco rocznie przekraczające 60.000 zł do 300.000 zł.
  zdrow em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 626,93 zł 812,23 
332,88
101,94 69,49 101,94 1 943,47 2 045,41
ulga 24 m. 626,93 zł 204,37
83,76
25,65 17,48 - 932,54 958,19
ulga 6 m. 626,93 zł - - - - 626,93 zł 626,93 zł
Składki ZUS ryczałt - przedział przychodów - przychody narastająco rocznie przekraczają 300.000 zł
  zdrow em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 1 128,48 zł 812,23
332,88
101,94 69,49 101,94 2 445,02 2 546,96
ulga 24 m. 1 128,47 zł 204,37
83,76
25,65 17,48 - 1 434,08 1 459,73
ulga 6 m. 1 128,47 zł - - - - 1 128,47 zł 1 128,47 zł
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: