z dnia: 2024-05-20

Dyrektor KIS nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego odmawia informatykowi biorącemu udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych prawa do zastosowania niższej stawki ryczałtu - uznał WSA w Krakowie i uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy interpretację indywidualną.

Sąd zajmował się skargą przedsiębiorcy, który wykonuje usługi przypisane do kodu PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Przedsiębiorca bierze udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Charakter tych usług jest ściśle ukierunkowany na projektowanie i rozwój technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Nie są to natomiast usługi związane z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania ani doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. We wniosku o indywidualną interpretację przedsiębiorca podkreślił, że nie tworzy oprogramowania, nie pisze kodu, nie modyfikuje go ani nie dokonuje jego analizy, dlatego jego usługi powinny być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Dyrektor KIS uznał jednak, że usługi sklasyfikowane wg PKWiU 62.01.12.0 są związane z oprogramowaniem, dlatego właściwą jest stawka 12%.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Fiskus nie wykazał związku świadczonych usług z oprogramowaniem

Inaczej na tę sprawę spojrzał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który wskazał, że kluczem do odpowiedzi, jaką stawką należy opodatkować opisane we wniosku usługi powinna być wykładnia pojęcia "związku z oprogramowaniem", a następnie rozstrzygnięcie, czy usługi świadczone przez skarżącego związek ten wykazują. Zaskarżona interpretacja zdaniem Sądu nie zawiera wystarczającego uzasadnienia w tym zakresie. Szczegółowe uzasadnienie jest o tyle istotne, że świadczone przez skarżącego usługi należą do "Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, 62.01.12.0", co jest grupowaniem innym od "Usług związanych z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, 62.01.11.0". Wniosek, że wszystkie te usługi mają związek z oprogramowaniem, nie jest uzasadniony ani brzmieniem ustawy, ani nie został należycie wyjaśniony przez organ, choć wiąże się z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej w wysokości 12% zamiast 8,5%. Sąd podkreślił też, że fakt, iż sformułowania ustawowe są nieostre, a ich rozumienie nastręcza wielu wątpliwości nie zwalnia organu od obowiązku należytego uzasadnienia interpretacji.

Nie tylko programiści świadczą usługi związane z oprogramowaniem

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.754.2023.2.ID z 28 grudnia 2023 r., wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 202/24 z 12 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: