z dnia: 2023-09-01

Sam fakt, że wykonywana działalność nie polega na programowaniu nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem. Taką wykładnię potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę na interpretację dyrektora KIS dotyczącą zakwalifikowania usług świadczonych przez przedsiębiorcę jako usług związanych z oprogramowaniem. W efekcie zakwestionował prawo do korzystnej stawki ryczałtu dla usług około programistycznych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Indywidualna interpretacja, którą zajmował się sąd, została wydana na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z branżą IT. Jego działalność polega na projektowaniu interfejsów użytkownika dla stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne.
Jak wynika z wniosku o indywidualną interpretację, rezultatem świadczonych przez niego usług są:

  • interfejs graficzny, czyli wypadkowa podstawowych elementów składowych grafiki internetowej,
  • prototyp interfejsu strony lub aplikacji,
  • elementy logiki i struktury interfejsu strony lub aplikacji mobilnej.

Przedsiębiorca korzysta z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zaś wniosek o interpretację dotyczył stawki ryczałtu, jaką powinien zastosować w rozliczeniach podatkowych. Wnioskodawca wskazał, że nie jest programistą ani ekspertem w dziedzinie oprogramowania, a usługi, które świadczy, jego zdaniem nie są związane z oprogramowaniem ani doradztwem w zakresie oprogramowania. Dlatego uważa, że zakres świadczonych przez niego usług kwalifikuje go do zastosowania stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, a nie stawką 12%, która obowiązuje w przypadku świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

W indywidualnej interpretacji 0115-KDIT1.4011.588.2022.2.MK podkreślił, że sam fakt, że wykonywana przez wnioskodawcę działalność nie polega na programowaniu nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem. Zauważył, że rezultat prac przedsiębiorcy jest przekazywany jest programistom w formie pliku z odpowiednią dokumentacją tekstową opisującą całą funkcjonalność, służy jako podstawa i wzór do zaprogramowania działającej strony internetowej lub aplikacji mobilnej i pozwala na odwzorowanie projektu interfejsu graficznego w formie działającego kodu. Rezultatem prac jest też niekiedy prototyp interfejsu strony lub aplikacji. Takie usługi, zdaniem dyrektora KIS, niewątpliwie są związane z oprogramowaniem.

Podobnego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który oddalił skargę złożoną przez przedsiębiorcę.

Druk: Ewidencja przychodów ryczałtowych - załącznik

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: