z dnia: 2024-04-12

Oceniając, czy świadczone przez przedsiębiorcę usługi są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania, fiskus powinien odwołać się do postanowień rozporządzenia PKWiU - uznał WSA w Poznaniu. Ponieważ tego nie zrobił, sąd uchylił indywidualną interpretację.

WSA w Poznaniu uchylił interpretację indywidualną wydaną na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Urząd Statystyczny zakwalifikował jego usługi jako PKWiU "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego" z adnotacją "o ile wiodący charakter nadają im usługi pomocy technicznej w zakresie IT". We wniosku o indywidualną interpretację przedsiębiorca wskazał, że jego usługi są związane z doradztwem w zakresie systemów, które wchodzą w skład tzw. informatyki w zarządzaniu. System ten wykorzystuje się do zarządzania oraz optymalizacji procesów biznesowych przedsiębiorstw poprzez ich automatyzację. Przedsiębiorca zaznaczył też, że nie jest programistą i nie świadczy usług z zakresu tworzenia kodu, a jedynie rozpisuje wymagania programistom, nie jest też odpowiedzialny za konfigurację systemu ani za integrację systemów. We wniosku postawił więc tezę, że przysługuje mu prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, a więc według stawki przewidzianej dla usług innych niż m.in. związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS: bez względu na stosowane nazewnictwo system komputerowy to oprogramowanie

Dyrektor KIS uznał jednak, że czynności świadczone przez wnioskodawcę są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania. Zauważył, że system komputerowy, bez względu na stosowane nazewnictwo, to oprogramowanie wspomagające prowadzenie przedsiębiorstwa. Świadczone usługi są związane z konfigurowaniem systemu, a skoro ten system jest oprogramowaniem, to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem. Nie można więc zastosować wobec nich stawki 8,5%. Przedsiębiorca zaskarżył tę interpretację do sądu, zarzucając jej m.in. nie wzięcie pod uwagę różnicy pomiędzy oprogramowaniem a technologią informatyczną.

Analizując skargę, WSA w Poznaniu wskazał, że interpretację wydano wyłącznie na podstawie wykładni językowej, tymczasem rezultat tego rodzaju wykładni należało skonfrontować z wynikami wykładni systemowej spornej regulacji. Sąd powołał się też na orzecznictwo, w którym wprost wskazuje się, że normy prawa podatkowego określające stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odwołują się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zdaniem sądu w tej sytuacji należy uznać, że obowiązkiem organu wydającego interpretację było uwzględnienie oraz odwołanie się do postanowień rozporządzenia PKWiU. Usługi skarżącego zostały sklasyfikowane jako usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, które są odrębną jednostką klasyfikacji niż usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego. To przemawia za przyjęciem, że usługi świadczone przez przedsiębiorcę nie stanowią usług doradztwa w zakresie oprogramowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Sąd uchylił więc zaskarżoną interpretację.

Tester oprogramowania może płacić niższy ryczałt

Źródło: wyrok WSA w Poznaniu I SA/Po 900/23 z 14 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: