z dnia: 2023-09-22

Testowanie oprogramowania polegające na wykrywaniu błędów lub problemów w działaniu aplikacji w trakcie ręcznego „przeklikiwania się” przez kolejne warstwy produktu/aplikacji opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu.

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem. Na wystawianych przez nią fakturach treść wykonanej usługi jest opisana jako “Testowanie oprogramowania”. Jej praca polega na wykrywaniu błędów lub problemów w działaniu aplikacji w trakcie ręcznego „przeklikiwania się” przez kolejne warstwy produktu (aplikacji). Usługi sklasyfikowane zostały pod kodem PKWiU 62.02.30.0 – usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego (manualny tester oprogramowania). Podatniczka, która jako formę opodatkowania wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest zdania, że świadczone przez nią usługi powinny być opodatkowane stawką 8,5%. Wystąpiła w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Poradnik PIT 28

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS zauważył, że podatniczka wykonuje wyłącznie testy manualne, czyli pracę odtwórczą, która nie ma znamion usługi doradczej lub usługi związanej z programowaniem. Świadczone przez nią usługi nie obejmują tworzenia i utrzymywania środowiska testowego (programów, aplikacji), programowania (kodowania) testowanego oprogramowania, usług i doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego ani doradztwa w zakresie oprogramowania. Świadczy więc usługi sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupowaniu 62.02.30.0, a jak wynika z treści wniosku, te usługi nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania. Zastosowanie stawki 8,5% jest więc uzasadnione.

Źródło: interpretacja indywidualna 0115-KDST2-1.4011.301.2023.3.AW z 5 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: