z dnia: 2024-06-14

Naczelny Sąd Administracyjny opowiedział się po stronie podatnika spierającego się z fiskusem o możliwość ryczałtowego opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy znaków towarowych stanowiących jego prywatny majątek.

Podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej. Dochody z tytułu udziałów w spółce opodatkowuje podatkiem liniowym. Podatnik zawarł z tą spółką umowę dzierżawy znaków towarowych, które stanowią jego prywatny majątek. W związku z zawartą umową otrzymuje od spółki wynagrodzenie tytułem czynszu, które stanowi jego przychód. We wniosku o indywidualną interpretację podatnik zajął stanowisko, że czynsz otrzymywany na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, może więc być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Fiskus uznał jednak, że czynsz z umowy dzierżawy znaku towarowego będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o PIT. Nie ma więc możliwości opodatkowania tego przychodu ryczałtem.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Przedmiotem dzierżawy mogą być nie tylko rzeczy, ale też prawa majątkowe i niemajątkowe

W 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny tę interpretację uchylił, zaś organ interpretacyjny złożył skargę kasacyjną od tego wyroku. NSA zgodził się jednak z sądem pierwszej instancji, że przychód z tytułu dzierżawy znaku towarowego, którego dotyczył wniosek o indywidualną interpretację, należy zakwalifikować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, co umożliwia opodatkowanie go ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Sąd powołał się na kodeksową definicję umowy dzierżawy z art 693 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do użycia i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Natomiast z art. 709 Kodeksu cywilnego. wynika, że przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw. Przedmiotem dzierżawy mogą być zatem poza rzeczami również prawa majątkowe i niemajątkowe, jeżeli ze względu na właściwości nadają się do używania i pobierania pożytków oraz można nimi rozporządzać w tym zakresie - podkreślił NSA i oddalił skargę kasacyjną.

PIT 28

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.843.2021.2.AP z 7 grudnia 2021 r., wyrok WSA w Łodzi I SA/Łd 115/22 z 20 kwietnia 2022 r., wyrok NSA II FSK 796/22 z 13 lutego 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: