W 2020 roku deklaracje podatkowe PIT 2020 składać należy:
do 2 marca 2020 roku (poniedziałek) > PIT-28
do 1 czerwca 2020 roku (poniedziałek) > PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2020 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2019, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020 >>

Szukasz więcej informacji z zakresu rozliczeń rocznych PIT 2020 w rozliczeniu za 2019 rok? W dziale ABC Podatki znajdują się aktualne opisy i broszury informacyjne dla PIT 37 za 2019PIT-36 i PIT-36LPIT 28PIT 3839 i PIT-16A oraz praktyczne informacje na temat ulg i odliczeńkosztów uzyskaniazłożenia PITów i zwrotu podatku dotyczących PIT za 2019 składanych w 2020 roku. Polecamy także poradniki dedykowane konkretnym sytuacjom podatkowym PIT 2019: Firma – działalność gospodarczaWynajmujący, Samotnie wychowując, Umowa o dzieło a PIT, Umowa zlecenie a PITZagranica - praca, dochody, Rozliczenie PIT UkraińcówEmeryt / rencista, PIT-36S– spadek firmy/ przedsiębiorstwa, podatek od darowizny a PIT, PIT dla niani.

W 2019 i 2020 podatnicy muszą stosować szereg istotnych zmian w rozliczeniach PIT za 2019 rok: 

Pakiet osłonowy dla firm, zmiany podatki PIT w związku z epidemią (COVID-19) koronawirus | Tarcza Antykryzysowa

W związku z epidemią koronawirusa (choroba COVID-19) w Polsce, rząd przygotował pakiet osłonowy dla firm - Tarcza Antykryzysowa. Zmiany w zakresie nie tylko podatków PIT, VAT, CIT oraz ZUS, ale również wsparcia działalności przedsiębiorstw i pracowników, w obliczu pandemii coronavirus (pakiet zmian osłonowych w okresie Covid-19). Zmianie uległ także termin rozliczenia PIT za 2019 r.

 sprawdź Tarcza Antykryzysowa - zmiany podatki PIT, VAT, CIT i ZUS - (COVID-19) - koronawirus >

Nowa skala podatkowa - obniżka do 17,75% i 17% w 2020, nowe koszty uzyskania w PIT za 2019 i nowa kwota wolna w PIT za 2019 rok

Zmiany w skali podatkowej, kwocie wolnej od podatku i zasadach poboru zaliczek wpłyną na zasady rozliczeń rocznych większości podatników. W znacznej części rozliczeń podatkowych wystąpić może korzystny dla podatników zwrot nadpłaconego podatku PIT.  

więcej na temat w poradnikach:skala podatkowa PITkoszty uzyskania od X.2019kwota wolna w PIT >

Zerowy PIT - ulga bez PIT dla młodych do 26 roku życia

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga dla młodych w PIT oraz jak z niej korzystać?

 więcej - na temat ulgi bez PIT dla młodych do 26 roku życia zerowy PIT >

Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 (2020) - ocieplenie domu

Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) wprowadzana jest nowa ulga podatkowa. Istnieje możliwość odliczania od dochodu ulgi na polepszenie warunków cieplnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego przez jego właścicieli i współwłaścicieli. Odliczenie z tytułu podjętej inwestycji nie może przekraczać 53.000 zł. Obejmować może maksymalnie okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana. Z odliczenia skorzystać można w PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

 więcej - Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu >
 wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług, jakie odliczysz w uldze termomodernizacyjnej >

Dodatkowe odliczenia w PIT od dochodu - darowizna na oświatę

Kolejną nową ulgą podatkową wprowadzaną w PIT za 2019 roku jest ulga na oświatę. Od dochodu odliczać można darowizny na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, jednak mogą być to wyłącznie następujące placówki:

a) Szkoły prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
  - do których są przyjmowane osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym,
 • dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
  - do których są przyjmowane niepełnoletnie i pełnoletnie osoby;

b) szkoły artystyczne;
c) publiczne placówki i centra nauki, tj. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Ulga przysługiwać będzie wyłącznie, gdy przedmiotem darowizny będą materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Odliczenia dokonać mogą wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą – i wyłącznie od dochodów z tej działalności. Odliczenia dokonują zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na PIT-36 na zasadach ogólnych, jak i liniowo PIT-36L (będzie to jedyna forma darowizny, jaką odliczać mogą opodatkowani liniowo).

więcej o odliczeniu darowizny na rzecz szkoły - edukacja zawodowa >

Twój e-PIT 2019 (2020)

Według zapowiedzi Ministra Finansów możliwym będzie korzystanie z nowej funkcjonalności w rozliczeniach deklaracji za 2019 r. w usłudze "Twój e-PIT" w tym także deklaracje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-28. Będzie ona przygotowywana - łącznie z częścią ulg podatkowych - przez Ministerstwo Finansów i udostępniana dla podatnika, który zaakceptuje ją lub odrzuci. 

 więcej o usłudze Twój e-PIT 2019 (2020) >

Oświadczenia o wyborze sposobu rozliczeń podatkowych ryczałtem/kartą podatkową

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2019 r. muszą jednak złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Do 2018 r. włącznie, oświadczenie składało się do 20 stycznia, termin został zatem o miesiąc przedłużony.

Rezygnując z tych form podatnik składa w tym samym terminie pisemne oświadczenie o rezygnacji lub wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Ten ostatni składać należy nie później niż 20 stycznia danego roku.

więcej podatek ryczałt PIT-28 >
więcej podatek liniowy PIT-36L >
więcej o karcie podatkowej PIT-16A >

Indywidualny mikrorachunek w urzędzie skarbowym do rozliczeń podatkowych PIT

Podatek wynikający z rozliczeń PIT za 2019 r. należy płacić inaczej niż do tej pory. Od 1 stycznia 2020 roku w miejsce rachunku przypisanego do każdego urzędu skarbowego do rozliczeń podatku PIT, podatnicy korzystać będą już zawsze z własnych - indywidualnych rachunków bankowych do wszystkich przelewów podatkowych.  Rachunek ten służy do rozliczeń podatku PIT, ale również wpłat zaliczek za własny podatek czy do zapłaty podatku za zatrudnione osoby. Na ten sam rachunek podatnik opłaca również należności z tytułu VAT lub CIT oraz inne należności związane z tymi podatkami (np. kary, odsetki za zwłokę). Inne podatki wpłacać należy tak jak do tej pory - na rachunki bankowe urzędów skarbowych.

czytaj więcej i wygeneruj swój mikrorachunek podatkowy PIT, VAT i CIT na mikrorachunek.pl >
 więcej jak zapłacić podatek PIT >
więcej jak zapłacić podatek na raty >

Brak oświadczeń o rozliczeniu kwartalnym i zasadach uproszczonych płacenia zaliczek

Począwszy od 2019 r. zaliczki płacić można w dowolnej formie – w zależności od woli podatnika. O metodzie opłacania zaliczek informować będzie podatnik w deklaracji podatkowej PIT – składanej za dany rok. Informacja o metodzie płatności zaliczek trafiać będzie do organu podatkowego nie później niż 30 kwietnia (31 stycznia dla ryczałtu) roku następującego po roku opłacania tych zaliczek.

Informacja o okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Podobnie, jak w przypadku oświadczeń o metodach wpłacania zaliczek na podatek, również w zeznaniu podatkowym za dany rok podawać należy informację o okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Informację tę podać należy w zeznaniu PIT składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona.

Zmiany w rozliczeniach sprzedaży produktów roślinnych nieprzetworzonych przemysłowo

W 2019 r. sprzedaż produktów rolnych nieprzetworzonych przemysłowo nie musi się odbywać wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub przeznaczonych do prowadzenia handlu. Jednocześnie uchylono limity sprzedaży na rzecz podmiotów kupujących towary w celach komercyjnych. W efekcie sprzedaż tego rodzaju produktów rolnych może być prowadzona również na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie w PIT nie trzeba wykazywać dochodów tego rodzaju do limitu 40.000 zł (w poprzednim roku limit ten wynosił 20.000 zł).

Pracownicze Plany Kapitałowe – bez podatku po stronie pracownika, kosztem po stronie pracodawcy

Kosztami uzyskania przychodów od 2019 r. są wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczych programów kapitałowych. Koszt występuje w okresie, za który wypłacane są wynagrodzenia, od których część trafia do PPK pod warunkiem terminowości wypłat na rzecz pracownika. W przypadku wypłat po terminie – koszty rozliczane będą w okresie, gdy faktycznie nastąpiła wypłata. Natomiast nie uważa się za koszty podatkowe wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych - od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zwolnieniu z podatku podlegają kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych w PPK oraz wypłaty z PPK na rzecz członków – pracowników, a także transfer środków w ramach PPK. Istnieje szereg przypadków, w którym środki na PPK pozostaną opodatkowane – stanowią one wówczas dochód z kapitałów pieniężnych (należy przygotować PIT-38).

Zmiana zasad rozliczania straty podatkowej PIT za 2019 (2020)

Dla większości małych i średnich podatników zwiększy się kwota straty podatkowej, którą będą mogli wykazać już w roku kolejnym, po jej wykazaniu. Do tej pory obowiązywała zasada, według której dopuszczalne było odliczenie jedynie 50% wykazanej straty. Od 2019 r. o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł - nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. 

 więcej o rozliczeniu straty podatkowej >

Danina solidarnościowa 4% – nowy III próg podatkowy dla najbogatszych

Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty do PIT za 2019 r. (2020) nowego podatku, stanowiącego w praktyce III próg podatkowy. Jest to tzw. danina solidarnościowa w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę tę stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł (jeden milion) sumy dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej PIT-36, z tytułów dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych PIT-38, dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej liniowo PIT-36L oraz dochodów osiągniętych z zagranicznej spółki kontrolowanej po ich pomniejszeniu o:

 • kwoty składek na ubezpieczenie społeczne,
 • kwoty dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej. 

Danina będzie wykazywana na osobnym formularzu podatkowym, i opłacana w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego.

 więcej o nowym podatku dla nabogatszych - danina solidarnościowa - III próg podatkowy - deklaracja DSF-1 >

Zmiany w rozliczeniach sprzedaży nieruchomości i praw do nieruchomości

Zmianie uległy zasady rozliczania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, dokonanej przed upływem 5-letniego okresu od dnia ich nabycia lub wybudowania (po tym okresie sprzedaż nie podlega opodatkowaniu).

Po pierwsze, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych 5-letni okres, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Co więcej, nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku. W efekcie w tym zakresie nie trzeba będzie w ogóle składać PIT-39

Po drugie, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Jeśli sprzedaż nastąpi jednak w okresie 5 lat, to do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych w drodze spadku zalicza się również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2019 r. Nowe obowiązki PIT - Austria, Słowenia

Uwaga zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2019 r. - Austria, Słowenia - Nowe obowiązki rozliczenia PIT z pracy za granicą w Polsce - konwencja MLI. Począwszy od 2019 r. dochodzić będzie do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych - sprawdź nowe obowiązki…

 więcej informacji - zmiany zasad od rozliczenia PIT 2019 roku - konwencja MLI >

Podatek EXIT-TAX 2019 (2020) - podatek od niezrealizowanych zysków

Wyprowadzenie majątku poza terytorium RP będzie oznaczało obowiązek zapłaty podatku. Dotyczy to m.in. podatników, którzy będą na stałe wyprowadzali się poza RP (zmieniali swoją rezydencję podatkową). Podatek taki wynosi:

1) 19% podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;

2) 3% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Jeśli chodzi o majątek nie będący składnikiem polskiej firmy, to podatek płaci się wyłącznie od ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziałów w spółce, akcji i innych papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Podatek należy zapłacić jedynie, jeżeli miejsce zamieszkania podatnika znajdowało się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez łącznie, co najmniej pięć lat, w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej. Dodatkowo podatek płatny jest wyłącznie, jeśli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 000 000 zł. Limit wartości rynkowej składnika majątku dotyczy łącznie obojga małżonków.

 więcej EXIT TAX - podatek od niezrealizowanych zysków >>
jak wypełnić załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT36L PIT/PM >>
jak wypełnić załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT36L PIT/NZI >>

IFT-1 i IFT-2 – dodatkowy warunek dla stosowania zwolnienia z podatku dla nierezydentów

Dotychczas jeśli wypłaty na rzecz nierezydentów miały być opodatkowane według stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (lub korzystać ze zwolnienia z podatku), wymagane było posłużenie się oryginałem certyfikatu rezydencji.

Od 2019 r. oryginał certyfikatu rezydencji nie jest obowiązkowy, wystarczająca jest jego kopia. Natomiast płatnik, który nie chce pobierać podatku według polskiej, ryczałtowej stawki 20%, musi wykazać się stosowaniem reguł staranności przy weryfikacji rezydencji podatnika. Takie reguły będą niewystarczające, gdy wypłaty przekroczą rocznie 2 mln zł. W tych przypadkach zastosowanie obniżonej stawki podatku jest możliwe jedynie w przypadku złożenia szeregu oświadczeń ze strony płatnika.

Alternatywnie, podatnik może po zapłacie podatku, występować w Polsce o zwrot zapłaconego podatku.

więcej o IFT-1 na e-pity Płatnika >

Waluta wirtualna – podatek PIT za 2019 (2020) - kryptowaluta,  nowe zasady rozliczenia sprzedaży i ustalenia dochodu

Rozliczenia waluty wirtualnej odbywają się w ramach osobnego źródła. Oznacza to, że poniesionych kosztów nie można odliczać od przychodów z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo, w przypadku waluty wirtualnej nie rozlicza się straty podatkowej – jeżeli podatnik poniesienie koszt przekraczający przychód z tytułu handlu kryptowalutą, to koszt taki może odliczyć od przychodu w roku poniesienia kosztu lub w najbliższym kolejnym roku, następującym po roku poniesienia kosztu.

Dla rozliczenia przychodów z kryptowalut nie ma znaczenia czy sprzedaż prowadzona jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też handel odbywał się poza taką działalnością, jako przychód z kapitałów pieniężnych. W obu przypadkach rozliczyć się należy na PIT-38, a od wykazanych dochodów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast jeśli polski rezydent podatkowy handluje kryptowalutą na polskich i zagranicznych aukcjach i osiąga dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

 więcej o podatku PIT od kryptowalut (Bitcoin, Litecoin, Ethereum itp.) >

IP Box niższy podatek PIT 5% - ulga dla działalności twórczej

Przychody pochodzące z następujących grup praw własności intelektualnej, przy spełnieniu szeregu obowiązków dokumentacyjnych, opodatkowane będą niskim 5% podatkiem (niezależnie od wartości przychodu i metody osiągania przychodów):

 • z patentów,
 • z praw ochronnych na wzór użytkowy,
 • z praw z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • z praw z rejestracji topografii układu scalonego,
 • z dodatkowych praw ochronnych dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • z praw z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • z wyłącznego prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 • z autorskich praw do programu komputerowego.

 więcej IP Box - niższa stawka podatek PIT 5% - ulga dla twórców >>
jak wypełnić załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT36L IP BOX PIT/IP >>

Rozliczenia amortyzacji i kosztów użycia samochodów w firmie

Zmianie uległy warunki wliczania w koszty podatkowe wydatków na amortyzację samochodów osobowych oraz ich eksploatacji, a także limit wliczania w koszty wydatków na używanie w przedsiębiorstwie samochodu prywatnego, przeznaczonego na cele służbowe.

Nie uznaje się za koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od aut osobowych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

 • 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317 i 1356),
 • 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Przy eksploatacji pojazdu prywatnego (własności prowadzącego firmę), zamiast stosowanej do tej pory ewidencji przejechanych kilometrów wydatki i składki ubezpieczeniowe na samochód nie będący środkiem trwałym zaliczać można do kosztów podatkowych w wysokości 20%.

W przypadku innego samochodu osobowego (np. środka trwałego, auta wynajętego, leasingowanego), wykorzystywanego również prywatnie – do kosztów zalicza się wyłącznie 75% poniesionego wydatku na jego eksploatację.

Ograniczenia obejmują również wartość rozliczanych w kosztach rat leasingowych (limit wartości pojazdu aby raty były rozliczane w kosztach w pełni to 150.000 zł).

 więcej o rozliczeniu PIT w firmie >

Koszty pracy własnej rodziny w działalności przedsiębiorców

Do kosztów podatkowych w firmie zaliczać można ustalone na podstawie zawartych umów – wypłaty na rzecz najbliższej rodziny. Zgodnie z przepisem kosztem nie jest obecnie wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie (a zatem określona umownie wypłata) małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów o pracę, dzieło, zlecenie, kontraktu menedżerskiego, osobiście wykonywana działalność artystyczna, oświatowa trenerska itp., oraz z tytułu odbywania praktyk absolwenckich.

Biała lista podatników VAT i jej skutki w podatku PIT

Od 1 września 2019 r. weryfikacja konta bankowego kontrahenta VAT, będącego przedsiębiorcą odbywać się powinna na podstawie wykazu - białej listy VAT. Począwszy od 2020 r. podatnicy, który dokonaja płatności z pominięciem rachunku wskazanego na liście, gdzie łączna wartość płatności z tytułu transakcji przekroczy 15.000 zł, nie będą uprawnieni do rozliczenia zapłaconych kwot jako koszty uzyskania przychodów. Transakcje z niezweryfikowanymi kontrahentami będą również podstawą do ustalenia odpowiedzialności solidarnej za obu uczestników za zalegości podatkowe, wynikające z tej transakcji. 

więcej na weryfikator biała lista VAT na jpk.info.pl >

Obowiązkowa podzielona płatność VAT - split payment

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi (zaliczane do kategorii produktów i usług wrażliwych), dla których jednorazowa kwota transakcji przekracza 15.000 zł, podatnicy począwszy od listopada 2019 r. są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Łącznie z wprowadzeniem obowiązkowego stosowania rachunku VAT, mechanizm podzielonej płatności zastąpił dotychczasowy system odwrotnego obciążeniem podatkiem VAT, występującym po stronie nabywców. Obecnie VAT co do zasady płaci sprzedawca, a zabezpieczeniem tego, by podatek był płacony, jest split payment i rachunek VAT.

czytaj więcej o split payment - podzielona płatność VAT na jpk.info.pl

Nowe wzory deklaracji i e-deklaracji do rozliczeń PIT za 2019 rok w 2020

Wszystkie aktualne druki e-deklaracji i deklaracji PIT znajdziesz w kreatorze lub bazie deklaracji Programu e-pitye-PITy Płatnika oraz aplikacji fillUp baz druków online na druki-formularze.pl. Druki jakie stosuje się do rozliczenia przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2019 rok) stosować zatem należy co do zasady druki w aktualnie obowiązującej wersji.

 spis aktualnych deklaracji i e-deklaracji do rozliczeń PIT za 2019 w 2020 roku >

UWAGA - planowane zmiany w PIT za 2020 i 2021 rok

Uwaga zapowiadane są też przez Ministerstwo finansów systemowe zmiany w podatku dochodowym wynikać one będą z wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2019 – 2022. W ich efekcie zmianom mają ulec stawki podatku, wyeliminowany ma być podatek dla osób poniżej 26 roku życia, a także podwyższone zostaną ryczałtowe koszty uzyskania przychodu.

 więcej o planowanych zmianach podatkowych na lata 2020, 2021 i 2022 >

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję