z dnia: 2021-02-15

Począwszy od 2021 r. cała grupa przedsiębiorców (programiści, prawnicy, zarządzający nieruchomościami, agenci ubezpieczeniowi, lekarze etc.) zyskała prawo do rozliczania podatku dochodowego podatkiem ryczałtowym. W porównaniu ze stosowaniem 19% stopy liniowej podatku, rozważyć zmianę formy opodatkowania na ryczałt powinny osoby, dla których przy przychodzie 10.000 zł nie mają możliwości ustalić kosztów na co najmniej ok. 1910 zł. Jeśli taka forma okaże się optymalna, to zgłoszenia dokonać należy nie później niż 22.02.2021 r.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Opłacalność podatku ryczałtowego sprawdza się przede wszystkim u podatników, którzy nie mają możliwości generować jakichkolwiek kosztów lub ich koszty nieznacznie jedynie obniżają wartość przychodu. Problem pojawia się przy ustaleniu, co oznacza nieznaczne zaniżenie wartości przychodu o wartość kosztów. Należy spojrzeć na to przez pryzmat opłacalności własnej działalności. Warto przed wyborem odpowiedniej formy opodatkowania ustalić, która z nich pozwoli uzyskać najniższe obciążenia podatkowe. Decydującym będzie w tym zakresie wartość netto faktury.

Przy ustaleniu poniższej tabeli przyjęta została stała wartość składek ZUS i Zdrowotnych, obowiązujących w 2021 r. i odliczanych w ten sam sposób dla wszystkich metod opodatkowania:

 • składki ZUS do odliczenia od podstawy opodatkowania bez składki chorobowej 921,06 zł,
 • składka zdrowotna do odliczenia od podatku - 328,78 zł.

Wartość faktury netto:

Ryczałt

Minimalna wartość kosztów uzyskania przychodów, które powodują, że podatek liniowy jest równie korzystny co ryczałt

Podatek liniowy

10.000 zł

1033 zł

1911 zł

1033 zł

15.000 zł

1783 zł

2964 zł

1783 zł

20.000 zł

2533 zł

4016 zł

2533 zł

30.000 zł

4033 zł

6121 zł

4033 zł

Kalkulator: samozatrudnienie

Założeniem jest, że skala podatkowa (17/32% nie jest opłacalna dla żadnej z tych form i decyzję podejmuje się pomiędzy podatkiem liniowym a ryczałtem).

Wniosek, który powinny wyciągnąć osoby decydujące się przejść na ryczałt jest następujący przy miesięcznym wynagrodzeniu 10.000 zł generowanie średniorocznych kosztów w skali miesiąca 1911 zł lub wyższych pozwala stwierdzić, że przy stawce 15% ryczałtu, nie będzie sensu w przejściu na ryczałt. Odpowiednio wyższe kwoty netto z faktury powodują, że kwota kosztów musiałaby być wyższa (np. przy wynagrodzeniu 20.000 zł opłacalność liniowego podatku wystąpi dopiero, gdy koszty roczne wyniosą 4016 x 12, czyli 48.192 zł.

Kto skorzysta ze stawki 15% w 2021 r.?

O zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych decyduje podatnik - składając w tym zakresie oświadczenie nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego miesiącu, w którym uzyskał pierwsze w roku przychody z działalności gospodarczej. U podatnika z przychodem ze stycznia - prawo do wyboru tej formy upływa 22 lutego 2021 r.

Nowa grupa podmiotów, które mogą skorzystać ryczałtu musi ustalać to prawo na podstawie PKWiU świadczonych usług. To, co tak naprawdę będą wykonywać w ramach zawieranych umów (czyli klasyfikacja ich działalności do odpowiedniego PKWiU) decydować będzie, czy mają prawo stosować stawkę ryczałtową 15% zamiast liniowej 19%. W przypadku ryczałtu nie stosują oni kosztów podatkowych, natomiast uprawnieni są do 4% niższej stopy podatku. .

Prawo do korzystania ze stawki 15% przysługiwać będzie podatnikom przychodów ze świadczenia usług:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 • licencyjnych związanych z: 18.01.2021 – nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0), – nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0), – nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0), – nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0), – nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0), – nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
 • związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
 • związanych z wydawaniem: – pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, – pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), – pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), – oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
 • finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 • prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • fotograficznych (PKWiU 74.2),
 • tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
 • przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79), detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 • obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30), w) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, y) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90), z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: