z dnia: 2023-01-03

Przedsiębiorca, który zdecyduje się opodatkować swoją działalność ryczałtem ma prawo wynajmować wprowadzone do firmy nieruchomości. Ma on również możliwość posiadać poza majątkiem przedsiębiorstwa lokale, które również staną się przedmiotem najmu. Przychody z obu tytułów podlegają opodatkowaniu 8,5% do 100.000 zł. Dla każdego z tych źródeł limit należy jednak liczyć odrębnie.

Taka reguła dwóch limitów do najmu prywatnego oraz najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej. Wynika ona z faktu, że przychód obejmuje dwa osobne źródła uzyskania przychodu - najem prywatny oraz działalność wykonywaną osobiście.

Przeczytaj poradnik: PIT za wynajem

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4, stawkę 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł stosuje się do przychodów z tytułu:

  1. przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
  2. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym,
  3. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
  4. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
  5. wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
  6. wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
    - środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
  7. świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

Stanowisko o dwóch niezależnych limitach ryczałtu wynika z interpretacji KIS z 8.08.2022 r. (sygn. akt 0112-KDWL.4011.527.2022.1.EB). Takie stanowisko podkreśla dodatkowo art. 12 ust. 14 zgodnie z którym w przypadku osiągania przez podatnika przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki, oraz przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (tj. najmu prywatnego), kwota przychodów dotyczy odrębnie przychodów osiąganych z tych źródeł przychodów.

Niezależnie od tego, gdy najmu prywatnego dokonują małżonkowie, limit 100. 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeśli Limit ten dotyczyłby majątku związanego z działalnością gospodarczą małżonków należy uznawać, że limity te są dwa, dla każdego z małżonków niezależny.

Zobacz także: PIT 28

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: