z dnia: 2024-06-21

Polak mieszkający na stałe za granicą, ale wciąż pracujący zdalnie dla polskiego pracodawcy, rozlicza podatek od wynagrodzenia wyłącznie w kraju, w którym mieszka - potwierdził Dyrektor KIS

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę planuje przeprowadzkę do Hiszpanii na stałe. Od stycznia 2025 r. on i jego rodzina będą tam mieli stałe miejsce zamieszkania. Także od stycznia 2025 r. będzie go obowiązywała nowa umowa z polskim pracodawcą, przewidująca pracę zdalną (pracodawca nie posiada w Hiszpanii zakładu ani stałej placówki). Mężczyzna zamierza ją wykonywać na terytorium Hiszpanii, choć dopuszcza incydentalne wizyty w Polsce. Pracownik wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że od 2025 r. podatki będzie opłacać wyłącznie w Hiszpanii.

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym osoby fizyczne nie posiadające w Polsce miejsca zamieszkania, mają w Polsce jedynie ograniczony obowiązek podatkowy - a więc opodatkowują tu wyłącznie dochody osiągane na terytorium Polski. Z kolei, zgodnie z art 3 ust. 1a tej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę, która ma na jej terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawca nie spełnia żadnego z tych warunków, od 2025 r. będzie więc podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

O miejscu opodatkowania pensji decyduje miejsce wykonywania pracy

W tej sytuacji, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, miejsce opodatkowania jego dochodów z pracy nie będzie uzależnione od podmiotu wypłacającego wynagrodzenie, tylko od miejsca wykonywania pracy. Z kolei za miejsce wykonywania pracy należy uznać miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa, kiedy wykonuje pracę. Dlatego przychody z pracy wykonywanej na terytorium Hiszpanii będą podlegały opodatkowaniu w tym kraju.

Ma w Polsce żonę i dzieci, nie skorzysta z ulgi podatkowej

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDWL.4011.23.2024.2.DK z 5 czerwca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: