Płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązany jest przekazać roczne rozliczenie składki opłacanej w trakcie 2022 r. Rozliczany jest wówczas rok składkowy, który trwa od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 r. W efekcie jeśli podatnik prowadził działalność za część tego okresu lub prowadził tę działalność, a następnie zmienił w styczniu lub w trakcie roku zasady opodatkowania, wówczas za każdą część tego okresu musi rozliczyć składki.

Zmiany formy opodatkowania a korekta deklaracji miesięcznych

W przypadku zmiany formy opodatkowania w trakcie roku i wybraniu innej formy zgodnie z przepisami podatkowymi od 1 lipca 2022 r., podatnik nie będzie obowiązany skorygować deklaracji ZUS DRA za pierwszą połowę roku. Taka sytuacja może dotyczyć wyłącznie przypadków, gdy podatnik powraca w trakcie roku do opodatkowania zasadami ogólnymi z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub z podatku liniowego.

Inna jest sytuacja, gdy zmiany formy opodatkowania za 2022 r. ubezpieczony dokonuje wstecznie za cały rok - tj. składając deklarację podatkową za 2022 r. Wówczas wskaże w niej, że wybrana przez niego forma jest inna, niż pierwotnie deklarował i zobowiązany jest również złożyć wszystkie miesięczne ZUS DRA.

Czytaj więcej tutaj: jak wyliczyć składki na cały rok

Najlepszy i najprostszy sposób na nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Problem w przypadku zmiany formy opodatkowania pojawia się jednak najczęściej u osób, które w 2023 r. zmieniły formę opodatkowania. W tym przypadku bowiem styczeń “dopisać” należy do rozliczenia roku składkowego 2022/2023 jednak jednocześnie stanowi on osobny rok składkowy, jednomiesięczny, wynikający z innej formy opodatkowania.

Kluczem do zrozumienia reguły pozostaje fakt, że dla danego roku składkowego, podstawę ustalenia składki zdrowotnej przyjmuje się jako dochód (w ryczałcie - przychód) osiągnięty w roku podatkowym. A zatem rozliczając rok składkowy - informujemy o składkach zapłaconych za cały rok składkowy, również za styczeń 2023 jednak deklarujemy jako podstawę do zapłaty - wyłącznie rok kalendarzowy. Opłacenie składek w odpowiedniej wysokości za rok kalendarzowy spowoduje zatem obowiązek zwrotu na rzecz ubezpieczonego składki opłacanej za styczeń.

I tak dla wybierających od 2023 r.:

  • podatek liniowy lub skalę podatkową - dla tego jednomiesięcznego roku składkowego, podstawą ustalenia składki będzie dochód z grudnia 2022 r. jednak ze względu na to, że dochód ten wyliczany był do tej pory w oparciu o inną formę opodatkowania - ilość dni ubezpieczenia w roku kalendarzowym 2022 po wyborze tej nowej formy opodatkowania równa jest 0 dni, a zatem dochód ten wynosi zero, nie stosuje się do tego roku również ujęcia składki minimalnej 270,9 zł (a składka opłacana miesięcznie za styczeń zostanie zwrócona), w efekcie w deklaracji ZUS DRA należy wskazać nadpłatę w wartości 270,9 zł,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - rozliczeniu podlega rok kalendarzowy a zatem obecnie przychód za 2022 - co oznacza, że styczniowy przychód z ryczałtu rozliczany będzie dopiero w deklaracji DRA za 2023 r.; podatnik który wybrał w styczniu ryczałt rozlicza jedynie rok składkowy na zasadach wcześniej stosowanych - a w okresie stycznia nie otrzymywał żadnych przychodów opodatkowanych tą wcześniejszą formą opodatkowania.

Czytaj więcej tutaj: składka zdrowotna a ryczałt 2023

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy