z dnia: 2023-02-07

Rok składkowy w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne, trwa do końca stycznia. W przypadku składek ZUS, ich wartość określana jest za okres styczeń - grudzień. Powoduje to różnice w zasadach określania wysokości składek na rok 2023. Jeszcze inaczej jest w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, gdzie w składce zdrowotnej mowa jest o wyliczeniu składki w oparciu o wskaźniki roku kalendarzowego.

Składka zdrowotna - styczeń 2023

Styczniowe składki zdrowotne opodatkowanych liniowo i według skali podatkowej opierają się o wartość dochodu wykazywanego w grudniu 2022 r. Do wyliczenia składki nie bierze się pod uwagę różnic remanentowych, wykazywanych z końcem roku kalendarzowego, jeśli różnice te zwiększyłyby dochód do opodatkowania (a zatem gdy remanent na koniec roku jest wyższy niż na początku).

Składki styczniowe - wysokość składki

Inaczej jest w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - tu składka na ubezpieczenie w styczniu oparta jest o wskaźniki i wartość przychodu obliczana jest w oparciu o rok kalendarzowy. W efekcie styczniowe wartości składki należy brać pod uwagę wyłącznie na podstawie danych z miesiąca stycznia, a nie z roku poprzedniego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wysokość składki

Składka zdrowotna opodatkowanych kartą podatkową opiera się o wartość minimalnego wynagrodzenia z 1 stycznia 2023 r., co powoduje, że już za styczeń składkę te płaci się od podstawy 3490 zł (składka to 314,1 zł). Składka ta jest niezmienna przez cały 2023 r. mimo tego, że od 1 lipa wynagrodzenie minimalne będzie podwyższone.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Składka zdrowotna minimalna

Wartość składki minimalnej płaconej przez przedsiębiorców opodatkowanych liniowo lub według skali podatkowej, oparty jest w rozliczeniu miesiąca stycznia o wysokość minimalnego wynagrodzenia z 2022 r. - składka ta wyniesie zatem 270,9 zł. Natomiast rok składkowy rozpoczynający się z początkiem lutego powoduje podwyższenie limitu składki minimalnej do 314,1 zł. Składka ta będzie obowiązywała do końca stycznia 2024 r.

Wysokość składki minimalnej

Składki ZUS przedsiębiorców

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opate są o prognozowane przeciętne wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. Odpowiednio składka obniżona opiera się o minimalne wynagrodzenie z 1 stycznia 2023 r. To powoduje, że składki te za styczeń obliczamy już w nowych, wyższych wartościach. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik pozostaje opodatkowany ryczałtem, na zasadach ogólnych , liniowo, czy kartą podatkową - we wszystkich przypadkach obowiązuje ta sama zasada.

Tabela - składki ZUS i zdrowotne cały rok 2023

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: