z dnia: 2023-02-03

Polski Ład wprowadził zmiany w zasadach naliczania składki zdrowotnej, które zostały oparte o formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. W 2023 roku wysokość składki zdrowotnej podatnicy wyliczą według nowych wytycznych.

Odliczenie składki zdrowotnej w PIT

Składka zdrowotna w 2023 roku - opodatkowanie w formie skali podatkowej

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych składka zdrowotna ustalana jest w ciągu roku składkowego tj. od 01 lutego danego roku, do końca stycznia roku następnego. Wysokość minimalnej składki zdrowotnej wynika z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje na pierwszy dzień roku składkowego tj. na dzień 1 lutego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952) ogłoszono, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku wyniesie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku -3490 zł, natomiast od 01 lipca 2023 roku - 3600 zł.
Zatem minimalna składka za styczeń 2023 roku wynosi 270,90 zł, natomiast od lutego 2023 roku składka wynosić będzie 314,10 zł. Składka płatna jest do 20 dnia następnego miesiąca.

PIT 37
PIT 36

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Składka zdrowotna w 2023 roku - opodatkowanie w formie podatku liniowego

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się liniowo stanowi 4,9 % dochodu. Tak jak w przypadku skali podatkowej wysokość składki nie może być niższa niż 9 % minimalnego wynagrodzenia, zatem minimalna składka od lutego 2023 roku wyniesie również w przypadku podatników rozliczających się liniowo 314,10 zł. Składka minimalna za styczeń 2023 roku wyniesie natomiast 270,90 zł.
Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku podatników rozliczających się liniowo istnieje możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne do określonego limitu, który w 2023 roku wynosi 10 200 zł.

PIT 36L
Czytaj: w 2023 wzrośnie limit odliczenia składki zdrowotnej

Składka zdrowotna w 2023 roku - opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego

W przypadku ryczałtu, jako formy opodatkowania wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od dwóch czynników tj. osiągniętych przychodów oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedzającego rok składkowy. Rok składkowy dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu liczony jest od 01 stycznia do 31 grudnia.
Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł.
Przedziały dla miesięcznej składki zdrowotnej w 2023 roku dla ryczałtowców kształtują się następująco:
przychody poniżej 60.000 zł - 376,16 zł
przychody między 60.000 zł a 300.000 zł - 626,93 zł
przychody powyżej 300.000 zł - 1.128,48 zł.

PIT 28
Czytaj: składka zdrototna i społeczna - ryczałt 2023

Składka zdrowotna w 2023 roku - karta podatkowa

Ustawa Polski Ład zlikwidowała możliwość wyboru karty podatkowej jako formy rozliczenia z podatku dochodowego. Od 2022 roku podatnicy nie mogą wybrać tej formy opodatkowania. Jednak Ci, którzy rozliczali się kartą podatkową w 2021 roku, mają możliwość kontynuacji rozliczenia w tej formie.
Osoby korzystające z opodatkowania w postaci karty podatkowej naliczają składkę w wysokości 9% od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rok składkowy dla podatników rozliczających się w kartą podatkową liczony jest od 01 stycznia do 31 grudnia. Zatem, miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku przy tej formie opodatkowania wyniesie 314,10 zł.

PIT 16a - karta podatkowa

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: