z dnia: 2022-12-22

Z obecnych 8.700 zł na 10.200 zł wzrośnie limit odliczenia składki zdrowotnej przez opodatkowanych liniowo. W zależności od decyzji podatnika zapłaconą składkę będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub też odjąć ją od dochodu.Należy spełnić przy tym kryteria dające prawo do wyższego odliczenia.

Wyższy limit odliczenia dotyczy wszystkich składek zapłaconych w 2023 r., a zatem już składek za miesiąc grudzień 2022 r., których termin zapłaty nastąpi w styczniu roku kolejnego.

Więcej na temat: PIT 36L

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a zatem składki w wartości zawyżonej,wynikające z zaległości roku poprzedniego powinny być rozliczane w ramach nowego limitu (gdyż również one są składkami wynikającymi z tej ustawy).

Limit dotyczyć będzie łącznie składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem prowadzącym działalność. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 10.200 zł i to niezależnie, czy składka ta trafia do kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczana jest od dochodu podatnika.

Zmianie w 2023 r. nie ulegnie natomiast limit odliczenia składki zdrowotnej przez opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tu limit nadal pozostaje na poziomie 50% składki zapłaconej.

Podstawą dla nowej wysokości składek jest obwieszczenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2022 r. (M.P 2022, poz. 1238).

Więcej na temat: odliczenia składki zdrowotnej PIT

Jak obliczyć składkę zdrowotną

Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. Przeczytaj więcej na temat jak obliczyć składkę zdrowotną.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne podatnicy uzyskujący przychody mogą być zobowiązani do zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, że składka uzależniona jest od wartości przychodu (lub dochodu). W szeregu przypadków podstawą jej ustalenia jest kwota stała, uzależniona od średniego wynagrodzenia, którego wysokość wskazuje GUS. Sprawdź jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: