Instalacja certyfikatu NCCert.crt

Pobieramy plik certyfikatu ze strony https://www.nccert.pl/files/nccert2016.crt lub https://www.nccert.pl/files/nccert.crt potwierdzając, że chcemy ten plik pobrać.
Na Chrome klikamy na Zachowaj.

 

Na Firefox zaznaczamy Zaufaj temu CA i klikamy na OK.

 

Uruchamiamy pobrany plik.

 

i klikamy na Zainstaluj Certyfikat.

 

W pierwszym oknie Kreatora instalacji klikamy Dalej.

 

W kolejnym oknie zaznaczamy opcję 'Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie' i klikamy na 'Przeglądaj'.Następnie zaznaczamy 'Zaufane główne urzędy certyfikacji', klikamy na OK, a następnie 'Dalej'.

W kolejnym oknie potwierdzamy instalację klikając na 'Zakończ'

 

Pokaże się następujący komunikat:

 

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: