e-podpis EuroCert

 Instalacja i rejestracja podpisu w systemie Windows

Wchodzimy na stronę https://eurocert.pl w zakładkę Oprogramowanie i klikamy w "Pobierz" przy 'Instalator dla systemów Windows (8 i nowsze)' lub pobieramy plik instalacyjny dla systemów Mac OS X lub LINUX. Przykładowo instalacja dla Windowsa wygląda tak jak poniżej.

Po pobraniu zapisaniu pliku, otwieramy go w celu zainstalowania oprogramowania.

Otworzy się okno instalacji, w którym klikamy Next (Dalej).

Akceptujemy warunki licencji i przechodzimy do dalszej instalacji klikając w Next.

Wybieramy miejsce na dysku lub instalujemy program domyślnie.

Zezwalamy na instalację programu.

Klikamy koniec (Finish).


Na pulpicie pojawi się ikona programu Smart Security Interface.

W kolejnym kroku włóż token /podpis elektroniczny do komputera, następnie uruchom program Smart Security Interface, przejdź do zakładki Rejestruj.

Kliknij w Rejestruj, pojawi się okno dialogowe z informacją:

Kliknij "OK" i zamknij aplikację. Twój certyfikat został zarejestrowany na komputerze w systemie Windows w osobistych certyfikatach.

W kolejnym kroku zainstaluj aplikację, za pomocą której będziesz mógł podpisywać elektronicznie dokumenty.

Na stronie https://eurocert.pl/index.php/oprogramowanie kliknij w Pobierz przy "SecureDoc 2" - aplikacja do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego.

Pobierze się plik instalacyjny.

Otwórz go i zezwól na instalację, wybierz język instalacji.

Zaakceptuj warunki licencji i kliknij Dalej.

Jeśli chcesz utworzyć skrót na Pulpicie, zaznacz opcję i kliknij Dalej.

Kliknij w Instaluj.

Na Pulpicie pojawi się ikona programu SecureDoc.

Teraz konfigurujemy e-podpis do wysyłki do systemu e-Deklaracje. Uruchamiamy program SecureDoc, klikamy w zakładkę 'Ustawienia i karta' -> Ustawienia -> zakładka Podpisywanie, a następnie ustawiamy wariant podpisu na XADES-BES (nie zawiera znacznika czasu), typ podpisu zmieniamy na Wewnętrzny i funkcję skrótu na SHA-256.

Po zainstalowaniu powyższych aplikacji, podpis elektroniczny będzie widoczny w programie e-pity. W oknie wysyłki będziesz mógł wybrać swój certyfikat z listy.

Instalacja certyfikatów NCCert.crt oraz certyfikatów pośrednich dla Windowsa.

Jeżeli podczas wysyłki pojawi się błąd i program e-pity poprosi o zainstalowanie certyfikatu NNcert, zainstaluj jeszcze poniższe certyfikaty:

https://www.nccert.pl/files/nccert2016.crt 

https://www.nccert.pl/files/nccert.crt

https://www.nccert.pl/files/EuroCert_QCA3_2017.crt

W razie problemów z instalacją i rejestracją e-podpisu Eurocert w systemie Windows, należy kontaktować się z producentem e-podpisu

https://eurocert.pl/index.php/kontakt

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: