Od 15 lutego 2024 r. Ministerstwo Finansów na Portalu Podatkowym - podatki.gov.pl uruchomiło e-usługę 'Twój e-PIT', za pomocą której udostępnia podatnikom wstępnie przygotowaną deklarację podatkową. Twój e-PIT ułatwia podatnikowi rozliczenie i zwalnia podatnika z obowiązku samodzielnego składania deklaracji. Jeżeli podatnik nie zmodyfikuje i nie wyśle deklaracji do końca kwietnia, system e-PIT zrobi to samodzielnie za niego w wersji w jakiej przygotował go fiskus. Nie wyklucza to jednak możliwości
samodzielnego rozliczenia PIT.

 W rozliczeniu za 2023 rok deklaracje PIT 36, PIT-36L i PIT 28 będą również udostępniane w usłudze Twój e-PIT, jednak:

  • będą zawierały wyłącznie część danych o przychodach
  • nie wskażą informacji o prowadzonej działalności gospodarczej lub o działach specjalnych produkcji rolnej,
  • będą wymagały akceptacji podatnika, tzn. nie zostaną automatycznie uznane za złożone z ostatnim dniem terminu przewidzianego na rozliczenie roczne.

Więcej informacji: jak się zalogowaćbłędy w Twój e-PITFAQ do usługi Twój e-PITTwój e-PIT a zwrot podatku

Przygotowaną na Portalu Podatkowym - podatki.gov.pl deklarację PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38, podatnik powinien sprawdzić, może ją zmodyfikować i zaakceptować lub może jej nie zatwierdzać i rozliczyć samodzielnie swój PIT, tak jak w poprzednich latach. 

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: