Wczytanie Twój e-PIT za 2023 do Programu e-pity, to ułatwienie, z którego warto skorzystać, choćby dlatego, by nie popełnić błędów przy przepisywaniu danych w przygotowaniu deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 za 2023. 
Zanim zatwierdzisz i złożysz deklarację Twój e-PIT, sprawdź, czy obejmuje ona wszystkie Twoje przychody, czy naliczone są odpowiednio koszty uzyskania. Zwróć także uwagę, jak została rozliczona Twoja ulga prorodzinna oraz czy skorzystałeś ze wszystkich przysługujących Ci pozostałych ulg i odliczeń. Wszystkie te elementy mają wpływ na ostateczną poprawność wyliczenia wysokości Twojego podatku, a także wysokości ewentualnego zwrotu z PIT lub kwoty do zapłaty podatku.

Wczytanie danych z Twój e-PIT za pomocą danych podatkowych

Aby pobrać dane z usługi Twój e-PIT, po uruchomieniu Programu e-pity, kliknij na stronie startowej w części 'Sprawdź Twój e-PIT za rok 2023' w przycisk 'Sprawdź'

lub kliknij w 'Kreator PIT za 2023' i w oknie 'Sposób opodatkowania' zaznacz opcję 'Wczytaj wstępnie wypełniony PIT z Twój e-PIT'.

Po kliknięciu 'Sprawdź' lub 'Wczytaj wstępnie wypełniony PIT z Twój e-PIT', otworzy się okno, w którym należy uzupełnić Identyfikator podatkowy (PESEL/NIP), przychód za rok 2022, kwotę nadpłaty/do zapłaty za rok 2022. Z prawej strony należy wybrać jedną deklarację PIT podatnika za rok 2023 i wpisać odpowiednią kwotę, a następnie kliknąć 'Sprawdź'.

Po chwili pojawi się informacja o pomyślnym wczytaniu Twojego wstępnie przygotowanego e-PITa. 

Kliknij w 'OK', a następnie zaznacz sposób opodatkowania, cel złożenia deklaracji i w dalszych krokach zweryfikuj czy dane podatnika i informacje o przychodach, kosztach, zaliczkach i składkach podatnika wczytane z Portalu Podatkowego są poprawne - w tym celu kliknij 'Dalej'.


Sprawdź wczytane dane podatnika i adres zamieszkania, a następnie kliknij 'Dalej'.

W kolejnym oknie zweryfikuj wczytane informacje o przychodach, kosztach, zaliczkach i składkach społecznych i zdrowotnych. 

 Jeśli posiadasz jeszcze inne źródła przychodu, które nie zostały wczytane, możesz je dodać z tego poziomu wybierając poniżej odpowiednią opcję.

 

Gdy masz wpisane wszystkie przychody, przejdź 'Dalej' do okna 'Ulgi i odliczenia', w którym możesz sprawdzić, czy zostały wczytane z Twój e-PIT informacje o Twoich ulgach i czy są one poprawne, a jeśli przysługują Ci inne odliczenia, możesz je tutaj dodać i w kolejnych oknach uzupełnić odpowiednie dane i kwoty do odliczenia pozostałych ulg.

W oknie 'Zmniejsz swój podatek'  możesz zmniejszyć swój podatek poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji - czy podatnik miał jednocześnie więcej niż jedną umowę o pracę, czy podatnik pracował na umowę o pracę w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania, czy podatnik posiada imienne bilety okresowe na dojazd do pracy lub poprzez samodzielne wpisanie kosztów, jeśli wcześniej w PIT-11 nie zaznaczyłeś wyższego limitu kosztów uzyskania przychodów, a taki wyższy limit Ci się należy.

W oknie 'Przekaż 1,5% podatku' masz możliwość zmiany nr KRS na dowolny - opcja 'Wybierz inne OPP'.

Przejdź do okna 'Podsumowania', sprawdź podgląd Twojej wypełnionej deklaracji i po sprawdzeniu wszystkich danych, wyślij swój PIT do systemu e-Deklaracje. Jeżeli nie wyślesz e-Deklaracji lub nie złożysz w sposób tradycyjny deklaracji PIT do 30.04.2024 r. urząd skarbowy otrzyma Twój e-PIT w postaci w jakiej fiskus go dla Ciebie przygotował bez dokonanych przez Ciebie modyfikacji w Programie e-pity.

Jeśli podczas próby wczytywania danych pojawi się błąd, możesz spróbować wczytać dane ponownie - klawisz 'Rozumiem' lub jeśli nie uda się wczytać danych, możesz wypełnić PIT samodzielnie - klawisz 'Rozliczę PIT samodzielnie'.


Wczytanie danych z Twój e-PIT za pomocą Profilu Zaufanego 

W Programie e-pity w wersji instalacyjnej na komputer z systemem Windows, jest możliwość wczytania danych z Twój e-PIT za pomocą Profilu Zaufanego.

Jeśli chcesz wczytać Twój e-PIT za 2023 rok za pośrednictwem Profilu Zaufanego, zaznacz opcję przy Profilu Zaufanym i kliknij na dole w przycisk 'Sprawdź'.

Otworzy się strona Profilu Zaufanego, wpisz login oraz hasło, aby się zalogować lub zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego za pomocą bankowości elektronicznej.

Po zalogowaniu, otrzymasz komunikat, że Twój wstępnie przygotowany e-PIT został poprawnie wczytany do programu.

W kolejnych krokach sprawdź swoją deklarację, zmodyfikuj ją, dodaj ulgi oraz wyślij swój zmodyfikowany PIT do systemu e-Deklaracje.

Wczytanie danych z Twój e-PIT za pomocą aplikacji mObywatel 

W Programie e-pity w wersji instalacyjnej na komputer z systemem Windows, jest możliwość wczytania danych z Twój e-PIT za aplikacji mObywatel. 

Aby wczytać dane przez aplikację mObywatel, zaznacz w programie opcję 'mObywatel'.

Wyświetli się okno z kodem QR, który należy zeskanować w aplikacji mObywatel postępując zgodnie z instrukcją wyświetloną na stronie.

  1. Zaloguj się do aplikacji mObywatel.
  2. W dolnej części ekranu wybierz ikonę z kodem QR.
  3. Zeskanuj kod ze strony.

 

Po otwarciu na telefonie aplikacji mObywatel, zalogowaniu się w niej i po zeskanowniu QR kodu, aplikacja mObywatel wyświetli informację, że przekazane zostaną dane osobowe takie jak nazwisko, imiona i nr PESEL do usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów.  

Klikamy na 'Udostępnij dane', po czym zostaną wczytane dane z usługi Twój e-PIT MF do programu e-pity.  

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: