Podatek PIT bez zaliczki za grudzień

W przypadku podatników, którzy samodzielnie opłacają podatek, znacznie bardziej opłacalnym może okazać się przyspieszone rozliczenie roczne, niż zapłata zaliczki za miesiąc grudzień. Takie działanie pozwala znacząco ograniczyć poszukiwanie środków w celu zapłaty podatku. Pozwala również znacznie wcześniej korzystać ze straty wykazanej w poprzednich okresach roku.

Innymi słowy - zamiast płacić zaliczkę za ostatni okres 2018 r. - możesz złożyć wcześniej zeznanie podatkowe i płacić wyłącznie podatek roczny. W ramach rocznego rozliczenia ujmiesz wartość zaliczki za ostatni okres 2018 r., ale może ona zostać obniżona m.in. o straty z poprzednich okresów czy o ujemny stan magazynowy z końca roku. W efekcie zamiast płacić zaliczkę do 20 stycznia zapłacisz podatek roczny - do 30 kwietnia, a tym samym znacznie później i w mniejszym stopniu odczujesz obciążenie zaliczką za ostatni okres roku. 

Szybsze złożenie deklaracji PIT-36L lub obowiązkowa zaliczka na podatek w styczniu

Zaliczki miesięczne z działalności gospodarczej, najmu czy dzierżawy opłacanych na zasadach ogólnych podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacają w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jednak nie musi wpłacać tej zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach właściwych dla formy opodatkowania, jaką zgłosił do urzędu skarbowego i stosuje w trakcie roku. Oznacza to, że jeśli podatnik złoży deklarację podatkową do 20 stycznia, to podatek należny, w tym również ten należny do rozliczenia za grudzień lub ostatni kwartał, który normalnie płaciłby 20 stycznia, może płacić do 30 kwietnia (czyli w ostatnim dniu, w którym można składać deklarację roczną).

Oblicz dokładnie Twój podatek liniowy PIT-36L od razu w Programie e-pity 2018.

Nie musisz liczyć podatku liniowego (19%) w PIT-36L za 2018 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo. Wylicz wygodnie Twój PIT-36L 19% w Programie e-pity 2018 i wyślij e-PIT online >>

Wysoka zaliczka za grudzień – jak zapłacić podatek później?

Jeżeli wykazujemy znaczną kwotę zaliczki za grudzień, przed jej zapłatą warto dokonać kontroli poprzednich okresów roku. W przypadku różnych inwestycji zdarza się, że w części miesięcy podatnik wykazuje stratę (np. w związku z wysokimi odpisami amortyzacyjnymi) lub działalność tę prowadzi sezonowo albo zawiesza funkcjonowanie przedsiębiorstwa na cześć roku. W takich przypadkach istnieje możliwość rozliczenia wcześniej wykazanej straty podatkowej – z wysokimi zaliczkami za grudzień. Stratę rozliczamy wówczas z kwotami zaliczek za kolejne miesiące, a jeśli nie robiliśmy tego w trakcie roku – można ją rozliczyć w deklaracji podatkowej sumując ze sobą kwoty miesięcy z dochodami i miesięcy ze stratami. Wynik, jaki wystąpi w deklaracji podatkowej i wykazany będzie w deklaracji złożonej do 20 stycznia

Druga forma oszczędności wynika z przysługujących podatnikowi ulg podatkowych, które ująć może dopiero w deklaracji rocznej. Jeśli podatnik nie chce płacić zaliczki, składa deklarację do 20 stycznia wykazując w niej przysługujące mu odliczenia. Dzięki temu obniża ostateczną wartość swojego zobowiązania podatkowego i pomniejsza wysoką zaliczkę z grudnia o wartość ulg podatkowych już w styczniu.

Niska zaliczka za grudzień – jak zapłacić podatek później?

Jeżeli zaliczka za grudzień jest stosunkowo niska w porównaniu do wykazywanych wcześniej, to optymalnym jest:

  • złożenie samej deklaracji podatkowej albo
  • zapłata zaliczki za grudzień do 20 stycznia już na początku roku, a następnie zapłata podatku rocznego (różnicy między kwotą zaliczek z całego roku a podatkiem rocznym) do 30 kwietnia.

W tym przypadku zaliczkę koniecznie trzeba wpłacić do 20 stycznia. Jej wysokość ustala się w kwocie różnicy pomiędzy podatkiem należnym, zapłaconym w formie zaliczek do grudnia, a podatkiem wynikającym z rozliczenia 12 miesięcy. Jeśli podatnik przekroczył I próg skali podatkowej – zaliczkę opłaca się przy zastosowaniu 32% stopy podatkowej.

Wcześniejsze złożenie deklaracji podatkowej pozwala uniknąć odsetek za zwłokę w przypadku jakichkolwiek błędów. W sytuacji bowiem, gdyby wystąpiła nieprawidłowość w rozliczeniach lub podatnik wpłacił zbyt niską kwotę zaliczki – odsetki za zwłokę z tego tytułu nalicza się wyłącznie do chwili złożenia deklaracji podatkowej. Po tym okresie aż do 30 kwietnia odsetki nie będą naliczane. Im wcześniej zatem złoży się deklarację, tym mniejsze będą ewentualne odsetki z tytułu nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych przy zapłacie odsetek.

Możliwe jest również optymalizowanie rozliczenia poprzez złożenie samej deklaracji do 20 stycznia, po czym zapłata niskiej nawet zaliczki na podatek, która wynika już wówczas z deklaracji podatkowej następuje po 20 stycznia – w tym terminie rozliczenia rocznego. Jeżeli deklaracja podatkowa zostanie bowiem złożona do 20 stycznia, to podatek z niej wynikający można zapłacić po 20 stycznia – aż do 30 kwietnia. W efekcie odsuwa się obowiązek zapłaty podatku. Taka możliwość dotyczy roku 2018 (zeznanie składane w 2019 r.) i lat wcześniejszych.

Jest również jeszcze jedna metoda optymalizacji – do 20 stycznia można złożyć wersję „demo” rozliczenia podatkowego, a do 30 kwietnia skorygowaną wersję ostateczną deklaracji PIT. Jest to również metoda na uniknięcie wysokiej wartości odsetek za zwłokę. Jeśli podatnik do 20 stycznia złoży pierwotną wersję deklaracji podatkowej – nie musi płacić zaliczki za ostatni kwartał lub miesiąc. Po tym terminie podatnik może skorygować deklarację właściwymi, ostatecznymi kwotami. O ile zapłaci podatek do końca kwietnia, to uniknie on nie tylko obowiązku zapłaty zaliczki do 20 grudnia, ale również nie zapłaci odsetek za zwłokę.

Dodatni remanent końcoworoczny a deklaracja roczna – jak wykorzystać go by podatek płacić później lub w niższej wartości?

W zależności od wysokości zaliczki na podatek za grudzień oraz stanu remanentowego, spis z natury może obniżyć lub podwyższyć kwotę do zapłaty za grudzień. Może się zatem okazać dodatkową metodą na niższy podatek. Ministerstwo Finansów wskazało, że podatnik może, ale nie musi uwzględniać sporządzany na 31 grudnia remanent przy obliczaniu zaliczki za grudzień, niezależnie od tego, czy zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o jego sporządzeniu, czy też nie. W efekcie od jego woli zależy jak z tym remanentem postąpi i czy rozliczy go już 20 stycznia, czy też płacą podatek na koniec roku. Wystąpią dwie metody optymalizacji:

  • remanent na koniec roku jest niższy niż na początek (strata) a zaliczka na podatek za grudzień z pominięciem rozliczenia remanentu jest wysoka – wniosek: warto ująć remanent do rozliczenia grudniowego,
  • remanent na koniec roku jest wyższy niż na początek roku (dodatkowy przychód podatkowy) i podatnik wykazywał stratę pozostałych miesiącach roku i nie rozliczył jej – wniosek: jeśli stan remanentu zostanie wykazany już przy obliczaniu zaliczki grudniowej, to zostanie on skompensowany stratą z poprzednich miesięcy i nie spowoduje podatku do zapłaty.

W sytuacji gdy podatnik posiada remanent dodatni (podwyższy przychód) i wysokie zaliczki – to warto ująć go dopiero w rozliczeniu rocznym i nie wprowadzać do rozliczenia grudnia.

Uwaga - niższe składki ZUS przedsiębiorców od 2019 roku!

Od 2019 r. zmianie ulegają zasady ustalania składek ZUS od podatników prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy przychód roczny z 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł, wartość składek uzależniona może być od faktycznej kwoty przychodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie będzie ona zatem ustalana w stałej kwocie tak, jak to było do tej pory, a przedsiębiorcy mający przychody poniżej podanego progu będą płacili niższe składki ZUS! W celu wyliczenia wysokości Twojej składki ZUS w 2019 r. skorzystaj z kalkulatora ZUS na 2019 r. >> 

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.

Launch demo modal