z dnia: 2021-11-15

Rok 2022 będzie ostatnim, w którym będzie możliwe amortyzowanie kosztów lokali mieszkalnych, czyli bieżące zaliczenie do wydatków odpisów związanych ze stopniową utratą ich wartości. Dotyczy to zarówno podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwa wynajmujące lokale mieszkalne, jak i tych, którzy korzystają z takich lokali w działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22c, amorytyzacji nie będą podlegać m.in. lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

Powoduje to, że zarówno przeznaczenie lokalu na wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również prowadzenie w nim biura, magazynu, czy punktu obsługi klientów, nie pozwala na rozliczanie z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych. Nie ma również możliwości korzystać z nich prywatnie i wynajmować ich rozliczając koszty - najem poza działalnością gospodarczą będzie bowiem opodatkowany wyłącznie ryczałtem, a zatem bez możliwości rozliczania kosztów.

PIT wynajmującego

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Okres przejściowy w 2022 r.

O ile większość zmian wprowadzanych w ramach Nowego Polskiego Ładu Podatkowego obowiązywać będzie od 2022 r., to przepisy przejściowe pozwalają zakresie odpisów amortyzacyjnych na zachowanie pewnego okresu przejściowego. Zgodnie z art. 71 ustawy nowelizującej, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Niezamortyzowany koszt - obniży przychód ze sprzedaży

Wydatki, które obecnie nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jako odpisy amortyzacyjne, będą mogły zostać zaliczony do wydatków obniżających dochód z tytułu zbycia powyższych lokali, praw lub nieruchomości. Ogranicza to jednak możliwości np. wyprowadzania nieruchomości do majątku prywatnego lub ich sprzedaży po cenie niższej niż cena nabycia - koszt wówczas nie zostanie skonsumowany w całości uzyskanym przychodem.

Amortyzacji brak - podatek od nieruchomości jak najbardziej

Podatnicy, którzy tracą prawo do rozliczania w kosztach amortyzacji, nadal muszą płacić podatek od nieruchomości. Innymi słowy - lokal mieszkalny, który przeznaczony jest do utrzymywania w nim biura lub jest wynajmowany, nadal jest podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości według podwyższonych stawek.

Rozliczenie podatku PIT firmy

Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: