z dnia: 2021-11-08

Rozliczenie podatku PIT przygotowywane w styczniu i lutym będą jeszcze w istotny sposób wynikały ze stosowania zasad ustalania składki zdrowotnej obowiązujących w roku 2021. Należy się przygotować na opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad za luty, a nie za styczeń (czyli do 5-15 marca), a zaniechanie ich odliczania od podatku - już w styczniu.

Przepisy przejściowe (art. 79 ustawy o Nowym Polskim Ładzie) wskazują, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 15 (czyli ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ryczałt ewidencjonowany - nowe zasady już od stycznia 2022 r.

Inaczej natomiast wygląda sytuacja osób opodatkowanych ryczałtem - w ich przypadku powyższa zasada przesunięcia zastosowania nowych przepisów nie ma zastosowania. Nowe zasady ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stosować należy już od rozliczenia stycznia 2022 r.

Brak prawa do odliczenia już od stycznia

Zmiana przepisów podatkowych obowiązywać ma już od stycznia co oznacza, że składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona za miesiąc grudzień i opłacona w styczniu nie będzie już uprawniała do jej ujęcia w rozliczeniu podatkowym.

Więcej na temat składek ZUS
Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Jak obliczyć składkę zdrowotną

Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. Przeczytaj więcej na temat jak obliczyć składkę zdrowotną.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne podatnicy uzyskujący przychody mogą być zobowiązani do zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, że składka uzależniona jest od wartości przychodu (lub dochodu). W szeregu przypadków podstawą jej ustalenia jest kwota stała, uzależniona od średniego wynagrodzenia, którego wysokość wskazuje GUS. Sprawdź jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: