z dnia: 2023-08-18

Organy podatkowe odmawiają programistom prawa do korzystania z korzystnej 8,5% stawki ryczałtu dla świadczonych przez nich usług. Zdaniem kontrolujących, ustawodawca jasno wskazał na 12% stawkę ryczałtu w stosunku do prac związanych z oprogramowaniem lub z doradztwem związanym z tym oprogramowaniem. Pojęcia te są szerokie i każdy wyjątek musi być szczegółowo udokumentowany.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Choć przez pewien czas programiści otrzymywali interpretacje sugerujące prawo do niższej stawki przy pracach analitycznych, testerskich czy dokumentacyjnych (technicznych, nie związanych bezpośrednio z programowaniem), to obecnie stanowiska te są w kolejnych interpretacjach podważane.

IP Box, niższa stawka podatek PIT 5% - ulga dla twórców

W interpretacji z 18 lipca 2023 r. (sygn. 0112-KDSL1-1.4011.208.2023.2.MJ) pracownik IT przedstawił jako zakres swoich czynności usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że taki zakres prac podlega pod opodatkowanie 12% stawką ryczałtu.

Zaostrzone stanowisko fiskusa popierają również sądy. Przykładowo, WSA we Wrocławiu z w wyroku 11.07.2023 r. (sygn. akt I SA/Wr 178/23), odniósł się negatywnie do 8,5% stawki ryczałtu dla usług związanych z architekturą danych. Podobnie orzekł WSA w Łodzi (04.05.2023, sygn. akt I SA/Łd 72/23) w stosunku do usług wsparcia informatycznego, projektowania i rozwijania systemu SAP oraz przeprowadzania manualnych testów systemu (testowania oprogramowania).

Ewidencja przychodów ryczałtowych z możliwością wysyłki JPK_EWP

W obu wyrokach sądy podkreśliły, że chociaż wykonywane czynności nie były tworzeniem kodów źródłowych, to liczy się też związek świadczonych usług z oprogramowaniem. Usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na tworzeniu programu czy na programowaniu (tj. tworzeniu kodu źródłowego).

Jakie usługi IT z 12% stawką, a jakie - z 8,5% podatkiem?

Obecnie 12% stawkę ryczałtu stosuje się do usług:

 • związanych z wydawaniem:
 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online;
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);
 • objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2);
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Pozostałe prace IT powinny być opodatkowane standardową, 8,5% stawką stosowaną dla usług. Coraz częściej jest to jednak obarczone dużym ryzykiem podatkowym.

Interpretacja z 18 lipca 2023 r. (sygn. 0112-KDSL1-1.4011.208.2023.2.MJ).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: