z dnia: 2022-11-14

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ustala się w oparciu o 3 progi, dla których stosowana jest inna podstawa naliczenia składki. Przedsiębiorcy muszą progi te ustalać zarówno miesięcznie, jak i rocznie. Przy rosnącej wartości przychodów, w rozliczeniu rocznym należy liczyć się z dopłatą składki.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wyliczenie miesięcznie składki zdrowotnej opiera się o kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Jej wartość jest bazą od której składkę oblicza się w wysokości 9%. W zależności od progu przychodów - podstawa ta wynosi 60% powyższego przeciętnego wynagrodzenia, jego 100% lub 180%.

składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

podstawa miesięczna wymiaru

wymiar miesięcznej składki zdrowotnej (9%)

1-60.000

60% *6221,04 = 3 732,62 zł

335,94 zł

60.001 - 300.000

100% = 6221,04 zł

559,89 zł

powyżej 300.000

180% = 11 197,87 zł

1 007,81 zł

Zobacz także: wysokość składek ZUS ryczałt

Wysokość dopłaty na koniec roku

W rozrachunku rocznym, podatnik ma obowiązek obliczyć składkę w stałej wysokości w jednym z powyższych progów. W efekcie dla wszystkich miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu, należy ustalić składkę w jednym z tych progów mnożąc ją następnie przez 12 (dla podatników prowadzących działalność cały rok) lub przez liczbę miesięcy podlegania składkom (dla podatników, którzy posiadali tytuł ubezpieczenia przez część roku). Za miesiące, w których obowiązek składkowy istniał jedynie w części, opłaca się składkę w jednej niepodzielnej wartości.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W przypadku przesunięcia ostatecznej wartości przychodów pomiędzy progami, konieczna jest dopłata.

przychód obliczony za cały rok

powinno być za każdy miesiąc

kwota do dopłaty za każdy miesiąc opłacania niższej składki 

Do 60.000 zł

335,94 zł

0

do 300.000 zł

559,89 zł

223,95 zł

ponad 300.000 zł

1007,81 zł

za okres przychodów do 60.000 zł - dopłata po 671,87 zł/mc

za okres przychodów 60.001 - 300.000 zł - dopłata 447,92 zł/mc

Dopłatę należy dokonać przygotowując ZUS DRA za luty 2023 r.

Zobacz także: odliczenie składki zdrowotnej PIT

Jak obliczyć składkę zdrowotną

Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. Przeczytaj więcej na temat jak obliczyć składkę zdrowotną.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne podatnicy uzyskujący przychody mogą być zobowiązani do zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, że składka uzależniona jest od wartości przychodu (lub dochodu). W szeregu przypadków podstawą jej ustalenia jest kwota stała, uzależniona od średniego wynagrodzenia, którego wysokość wskazuje GUS. Sprawdź jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: