z dnia: 2022-01-24

Znany jest już komplet składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jakie zapłacić będą musieli w styczniu 2022 r. a także za cały rok 2022 przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ich ostateczna wartość uzależniona będzie od wysokości przychodu przedsiębiorcy.

W przypadku opodatkowanych ryczałtem (również podatników, którzy wyboru dokonają do 20 lutego, po wcześniejszej wpłacie składki) podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od wartości rocznego przychodu. Składkę zdrowotną ustala się jako odpowiednio 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 2021 r.

składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

podstawa miesięczna wymiaru

wymiar miesięcznej składki zdrowotnej (9%)

1-60.000

60% *6221,04 = 3 732,62 zł

335,94 zł

60.001 - 300.000

100% = 6221,04 zł

559,89 zł

powyżej 300.000

180% = 11 197,87 zł

1 007,81 zł

Kalkulator wynagrodzeń 2022

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Natomiast składkę na ubezpieczenie społeczne kształtuje się od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł, powoduje to, że podstawą ich ustalenia będzie 3553,20 zł. Z kolei przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 3010 zł a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. u podatników stosujących ulgę w ZUS przez 24 miesiące (niski ZUS) nie może być niższa niż 903 zł (30% x 3010 zł).

W efekcie komplet składek ZUS i zdrowotnych przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem w 2022 r. (w całym roku) począwszy od stycznia wyniosą:

Składki ZUS, zdrowotne ryczałt ewidencjonowany - przedział przychodów - nie przekraczające 60.000 zł przychodu rocznie.

 

zdrow

em / rent

19,52%/8%

chor

2,45%

wyp 1,67%

FP

2,45%

suma bez chor

cały zus

ZUS pełny

335,94 zł

693,58

284.26

87.05

59.34

87,05

1 460,17

1 547,22

ulga 24 m.

335,94 zł

176,27

72,24

22,12

15,08

-

599,53

621,65

ulga 6 m.

335,94 zł

-

-

-

-

335,94

335,94

 

Składki ZUS, zdrowotne ryczałt ewidencjonowany - przedział przychodów - narastająco rocznie przekraczające 60.000 zł do 300.000 zł.

 

zdrow

em / rent

19,52%/8%

chor

2,45%

wyp 1,67%

FP

2,45%

suma bez chor

cały zus

ZUS pełny

559,89 zł

693,58

284.26

87.05

59.34

87,05

1684,12

1 771,17

ulga 24 m.

559,89 zł

176,27

72,24

22,12

15,08

-

823,48

845,6

ulga 6 m.

559,89 zł

-

-

-

-

559,89 zł

559,89 zł

 

Składki ZUS ryczałt - przedział przychodów - przychody narastająco rocznie przekraczają 300.000 zł

 

zdrow

em / rent

19,52%/8%

chor

2,45%

wyp 1,67%

FP

2,45%

suma bez chor

cały zus

ZUS pełny

1 007,81 zł

693,58

284.26

87.05

59.34

87,05

2132,04

2219,09

ulga 24 m.

1 007,81 złzł

176,27

72,24

22,12

15,08

-

1 271,4

1 293,52

ulga 6 m.

1 007,81 zł

-

-

-

-

1 007,81 zł

1 007,81 zł

Kalkulator wynagrodzeń 2022

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: