z dnia: 2021-12-02

Uchwalona przez Sejm jedna z głośniejszych w ostatnich latach nowelizacja wprowadza znaczące zmiany do sklepów.

W pierwszej kolejności zmniejszono z 15.000 zł do 8.000 zł limit transakcyjny, przy którym zgodnie z prawem można przyjąć gotówkę od przedsiębiorcy. Od nowego roku płatności powyżej 8.000 zł będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

Zmiana ta wynikająca z nowelizacji prawa przedsiębiorców wpływa także na rozliczenia w podatku dochodowym. Przypomnijmy, że od 2017 r. obowiązują przepisy sankcjonujące niedopełnienie obowiązku dokonania płatności bezgotówkowych zgodnie z obowiązującym limitem brakiem możliwości rozliczenia kosztu.

W odniesieniu do ustawy o VAT zmiana ta potencjalnie mogłaby mieć wpływ na regulacje dotyczące podzielonej płatności. W praktyce jednak, ponieważ ustawa nie odwołuje się do Prawa przedsiębiorców, ale wprost do kwoty 15.000 zł, dla celów VAT zmiany nie ma. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wprowadzenie nowego limitu nie jest jednak aż tak znaczące jak wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. absolutnego wymogu zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie są zobowiązani do rejestracji sprzedaży na kasach.

Jakkolwiek można snuć dywagacje na temat tego, co oznacza zapewnienie możliwości zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego (przelew?), w praktyce jednak przepisy te oznaczają obowiązek posiadania terminali w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana (zgodnie z ustawą: w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego). Przedsiębiorcy, którzy pomimo obowiązku nie zastosują się do nowych przepisów nie będą mogli korzystać z wcześniejszego zwrotu VAT czy kwartalnych rozliczeń.

Poza wskazanym wyżej wymogiem, od 1 lipca 2023 r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapewnienia współpracy terminala z kasą rejestrującą. Brak spełnienia tego wymogu oznacza karę w wysokości 5.000 zł.

W tym miejscu warto wskazać, iż obowiązek współpracy kasy z terminalem dotyczy przedsiębiorców korzystających już z kas online, nie obejmuje zaś tych, którzy nadal używają kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Przypomnijmy jednak, że od 1 stycznia 2023 r. będzie można nabywać już tylko kasy online. Warto więc już dziś sprawdzić możliwości techniczne posiadanego sprzętu a przy planowaniu zakupu nowego wyposażenia uwzględnić wszystkie czekające przedsiębiorców wymogi.

Zobacz także: Konsumenci też z limitem

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: