z dnia: 2022-03-28

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Ze względu, że ich działanie ma być korzystne dla podatników istnieje szansa, by zostały one wprowadzone już w zeznaniu podatkowym za 2022 r., ze skutkiem wstecznym. Zmiany obejmą kompleksowo szereg spraw, modyfikowanych kompleksowo od 2022 r. w ramach pakietu Nowy Ład. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zapowiedzi zmian, które mają wejść w życie obejmują następujące elementy, które będą obecnie przedmiotem konsultacji środowisk prawno-księgowych:

 1. obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc.
  • niższa stawka podatku dotyczyć będzie osób opłacających podatek według skali podatkowej, z dochodem do 120 tys. zł; druga stawka dotycząca II progu skali (32%) pozostanie na dotychczasowym poziomie,
  • nowa stawka obejmie podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.
 2. składka zdrowotna nie ma wpływać na podstawę opodatkowania PIT, nie będzie się od niej płaciło podatku podwójnie
  • będzie ona odliczana od podstawy opodatkowania (poprzednio do 2021 r. - od podatku)
  • zmiana obejmie wyłącznie przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej; przedsiębiorcy rozliczający się skalą podatkową nie mogą liczyć na taką samą zmianę.
 3. zmienione zostaną rozliczenia kwoty wolnej przy zaliczkach – dla wieloetatowców
  • przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (łącznie da to prawo do 3600 zł).
  • 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.
 4. stosowanie kwoty wolnej przy zaliczkach – dla osób składających PIT-2 zostanie zmodyfikowane:
  • będzie obowiązywał jednolity system obliczania zaliczek na podatek,
  • wynagrodzenie płatnika zostanie podwyższone w stosunku do obecnej stawki (wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników),
  • zostanie zwiększona rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników.
 5. do systemu podatkowego wróci wspólne rozliczenie z dzieckiem (jako osoba samotnie wychowująca dziecko)
  • ulga dla samotnych rodziców (1500 zł rocznie) zostanie usunięta z systemu podatkowego.
 6. podwyższona będzie kwota zarobków dzieci, która nie spowoduje utraty ulg podatkowych (m.in. ulgi prorodzinnej) przez rodzica:
  • kwota dochodu dziecka podwyższona ma zostać z 3089 zł do 16061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej),
  • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł,
  • ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.
 7. termin na wprowadzenie plików JPK_CIT i JPK_PIT składanych co miesiąc zostanie przesunięty do 2025 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: