z dnia: 2023-02-13

W 2023 roku wysokość składki zdrowotnej podatnicy wyliczą zgodnie z założeniami Polskiego Ładu tj. w zależności od formy opodatkowania.

Składka zdrowotna w 2023 roku - opodatkowanie w formie skali podatkowej i liniowo

Podatnicy, rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa, liniowo) składkę zdrowotną ustalają w ciągu roku składkowego tj. od 01 lutego danego roku, do końca stycznia roku następnego. Wysokość minimalnej składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje na pierwszy dzień roku składkowego tj. na dzień 1 lutego. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. ogłoszono, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku wyniesie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku - 3490 zł, natomiast od 01 lipca 2023 roku - 3600 zł.

Zatem minimalna składka za styczeń 2023 roku wynosi 270,90 zł, natomiast od lutego 2023 roku składka wynosić będzie 314,10 zł. Składka płatna jest do 20 dnia następnego miesiąca.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Składka zdrowotna w 2023 roku - opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego

W przypadku ryczałtu wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od dwóch czynników tj. osiągniętych przychodów oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedzającego rok składkowy. Rok składkowy dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu liczony jest od 01 stycznia do 31 grudnia.

Przedziały dla miesięcznej składki zdrowotnej w 2023 roku dla ryczałtowców kształtują się następująco:

  • przychody poniżej 60.000 zł - 376,16 zł
  • przychody między 60.000 zł a 300.000 zł - 626,93 zł
  • przychody powyżej 300.000 zł - 1.128,48 zł.

Składka zdrowotna w 2023 roku - karta podatkowa

Osoby korzystające z opodatkowania w postaci karty podatkowej naliczają składkę w wysokości 9% od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rok składkowy dla podatników rozliczających się w kartą podatkową liczony jest od 01 stycznia do 31 grudnia. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku przy tej formie opodatkowania wyniesie 314,10 zł.

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA z wysyłką do PUE ZUS

Jak obliczyć składkę zdrowotną

Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. Przeczytaj więcej na temat jak obliczyć składkę zdrowotną.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne podatnicy uzyskujący przychody mogą być zobowiązani do zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, że składka uzależniona jest od wartości przychodu (lub dochodu). W szeregu przypadków podstawą jej ustalenia jest kwota stała, uzależniona od średniego wynagrodzenia, którego wysokość wskazuje GUS. Sprawdź jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: