z dnia: 2021-07-30

Chociaż Ministerstwo Finansów przedstawia Polski Ład jako genialny program, który ułatwi życie Polaków, nie wszyscy cieszą się z nadchodzących zmian. Istnieją bowiem grupy podatników, którzy stracą na nowych regulacjach. Wydaje się, że najbardziej poszkodowane będą osoby najlepiej zarabiające i przedsiębiorcy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Polski Ład uderzy po kieszeni bogatych

Jedną z najbardziej poszkodowanych w ramach Polskiego Ładu grup będą ci najlepiej zarabiający. Trzy kluczowe zmiany podatkowe, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie progu podatkowego, a jednocześnie niemożność odliczenia składki zdrowotnej od podatku oznacza dla nich tym większą stratę, im więcej będą zarabiać. Do poziomu wynagrodzenia w wysokości około 8.000 złotych brutto zmiany w ramach Polskiego Ładu pozostają neutralne. Z każdą kolejną złotówką rozpoczyna się stopniowa strata. Osoby zarabiające 9.000 złotych brutto dzisiaj uzyskują pensję netto na poziomie 6.376,81 złotych netto. Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu będzie to natomiast kwota 6.371,93 złotych, czyli o 4,88 złotych niższa. Z kolei osoby zarabiające 15.000 złotych brutto po zmianach dołożą do państwowego budżetu aż 188,99 złotych miesięcznie.

Przedsiębiorcy stracą na składkach zdrowotnych

Drugą w pewien sposób poszkodowaną Polskim Ładem grupą będą przedsiębiorcy. Ich "gwoździem do trumny" będzie przede wszystkim brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od przychodu, a także specyficzny sposób jej obliczania. Od 1998 r. w Polsce obowiązywały takie same zasady opłacania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Składka wynosiła i wynosi nadal 9 procent podstawy wymiaru składki (co do zasady), a nadto składka jest miesięczna i niepodzielna. Wysokość wymiaru składki uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2021 r. minimalna kwota wynosi zatem 381,81 zł (tj. 9 procent podstawy wymiaru składki). Rzecz w tym, że większość przedsiębiorców płaci obecnie jedynie stawkę minimalną. Sami deklarują bowiem wysokość osiąganego dochodu, stanowiącego podstawę wymiaru. Polski Ład zakłada natomiast, że składka zostanie ujednolicona. Jej wysokość będzie zatem ostatecznie uzależniona od faktycznego poziomu zarobków. Przedsiębiorcy będą płacili składkę zdrowotną tak jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Składka zdrowotna – jak wpłynie na zarobki przedsiębiorców?

Podstawą wymiaru daniny w postaci składki zdrowotnej będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Dochód będzie podstawą wymiaru składki zarówno dla osób opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej, według 19 procent stawki podatku, jak i opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie mogła kształtować się na niższym poziomie niż kwota stanowiąca iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku. W praktyce zatem w odniesieniu do przedsiębiorców dojdzie do podwyższenia podatku o 7,75 procent. Składka zdrowotna stanie się po prostu dodatkowym obciążeniem. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych będą zatem korzystać z dwóch stawek – 24,75 procent oraz 39,75 procent. Oczywiście druga stawka będzie dotyczyła wyłącznie dochodów przekraczających nowy, ustalony próg na poziomie 120.000 złotych.

Skala podatkowa >>

Umowa o pracę i jednoczesna działalność już nieopłacalna

Warto też wspomnieć o osobach, które łączą zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z projektu Polskiego Ładu wynika, że tak zwana klasa średnia nie straci na nowej regulacji, ponieważ przewidziana dla niej została ulga dla klasy średniej. Będzie ona polegała na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów. Problem polega jednak na tym, że adresatami tego rozwiązania będą wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. W efekcie osoba łącząca dwa źródła dochodu, czyli zarabiająca całkiem konkretną kwotę w ramach umowy o pracę oraz dorabiająca poprzez prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, znacząco straci na tym rozwiązaniu. Przykładowo bowiem osoba zarabiająca 7000 złotych brutto dzisiaj otrzyma na rękę 5024,67 złotych. Po zmianach i bez ulgi na klasy średniej otrzyma natomiast znacznie mniejszą kwotę.

A kto zyska na Polskim Ładzie?

Dla przeciwwagi Polski Ład będzie najkorzystniejszy dla młodych par z dziećmi, które dodatkowo zarabiają poniżej średniej krajowej. Nie tylko bowiem obejmie je korzyść związana z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo będą mogły sięgnąć po przygotowane dla nich ulgi i zwolnienia podatkowe, a także atrakcyjną formę wspólnego rozliczenia. Im zresztą dedykowane będą także inne rozwiązania w ramach Polskiego Ładu. Zapowiedziane są jeszcze różnorodne dopłaty do mieszkań i wiele więcej. To już jednak w ramach tak zwanego pakietu społecznego.

Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy