z dnia: 2024-03-08

Opakowanie posiłku nie jest jego integralną częścią, dlatego nie obejmuje go zwolnienie ze składek - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Firma zapewnia pracownikom dofinansowanie do gotowych posiłków w kwocie 11,50 zł brutto dziennie na pracownika. Osoby pracujące w jednej z siedzib firmy mają możliwość spożycia posiłku w stołówce lub zamówienia go na wynos w opakowaniu. W drugiej z lokalizacji, z powodu braku stołówki, możliwy jest tylko dowóz w opakowaniu. Takie dofinansowanie posiłków, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 r. dotyczącym ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS. Pracodawca postanowił się upewnić, że ze składek zwolniona jest również wartość dofinansowania opakowania posiłku i spytał o to ZUS. Jego zdaniem ponieważ posiłki “na dowóz” nie zostały wyłączone z tego zwolnienia, to także opakowanie, jako integralna część posiłku, powinno korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zwolnienia posiłków ze składek ZUS nie można interpretować rozszerzająco

ZUS w odpowiedzi przypomniał, że zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia, zwolnienie obejmuje wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przed płaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł, gdzie przez posiłek należy rozumieć gotowe posiłki, jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia. Tego przepisu nie można zaś interpretować rozszerzająco. Zdaniem ZUS, nie sposób zgodzić się z przedsiębiorcą, że opakowanie jest integralną częścią posiłku. Opakowanie służy do przewożenia posiłków i jego zabezpieczenia, ale nie jest posiłkiem. W konsekwencji nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Talony i bony na kebab i pizzę bez ZUS

Źródło: indywidualna interpretacja Oddziału ZUS w Lublinie DI/200000/43/93/2024 z 29 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: