z dnia: 2024-01-26

Spółka akcyjna zatrudnia pracowników, których zadania wymagają korzystania z telefonów komórkowych - m.in. do kontaktu z klientami, urzędami, ale także w celu dwuetapowego uwierzytelniania tożsamości przy logowaniu do wewnętrznych systemów informatycznych spółki. Obecnie pracownicy wykorzystują w celach zawodowych wyłącznie telefony udostępnione przez spółkę i będące jej własnością, jednak w przyszłości spółka chce umożliwić wykonywanie zadań służbowych również za pomocą prywatnych telefonów pracowników wyposażonych w służbową kartę SIM. W zamian za korzystanie z osobistego sprzętu pracownik miałby otrzymywać ekwiwalent pieniężny w stałej kwocie, której wysokość będzie ustalana w zależności od kategorii sprzętu, kosztu jego zakupu oraz spodziewanej częstotliwości jego używania do celów służbowych. We wniosku podkreślono, że będzie zachodził racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanego dla celów pracodawcy telefonu oraz stopniem zużycia urządzenia w trakcie tego używania i że nie jest intencją spółki, aby w kwocie opłaty ryczałtowej zawierała się również część wynagrodzenia za wykonane przez pracownika obowiązki zawodowe.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że wartość takiego ryczałtu będzie wolna od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT i że w konsekwencji spółka nie będzie zobowiązana do obliczania, pobierania oraz wpłaty zaliczek na podatek od przekazywanej pracownikowi opłaty ryczałtowej.

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał konsekwencje przepisu, na który spółka powołała się we wniosku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT kwota wypłaconego ekwiwalentu korzysta ze zwolnienia od podatku po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,
  • kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Gdy te warunki zostaną spełnione, to ekwiwalent pieniężny (opłata ryczałtowa) wypłacony pracownikowi w zamian za użytkowanie osobistego telefonu na warunkach określonych we wniosku będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, a na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w związku z wypłatą ryczałtu.

Zleceniobiorcy nie zapłacą podatku od kilometrówki

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-1.4011.931.2023.1.DJ z 16 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: