z dnia: 2023-12-15

Kwoty wypłacane zleceniobiorcom jako zwrot kosztów używania prywatnego samochodu przy realizacji powierzonych im zadań, mogą być zwolnione z podatku dochodowego - wskazał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Spółka komandytowa zajmująca się finansową działalnością usługową, zatrudnia na podstawie umowy zlecenia osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zadaniem tych osób jest podejmowanie czynności windykacyjnych pod wskazanymi przez zleceniodawcę adresami. Zleceniobiorcy wykonują te zadania, wykorzystując własne pojazdy. Dlatego oprócz wynagrodzenia otrzymują też, na zasadach ustalonych w umowie, zwrot kosztów użytkowania pojazdów prywatnych. Stawka tego zwrotu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r., wynosi 1,15 zł za 1 kilometr przebiegu pojazdu z silnikiem powyżej 900 cm3. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od kwot wypłacanych zleceniobiorcom jako zwrot kosztów używania prywatnego samochodu przy realizacji zadań zlecanych przez spółkę.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji Dyrektor KIS przywołał art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy.

Wskazał też, że zgodnie z art. 21 ust. 13 tej samej ustawy, w przypadku podróży osób niebędących pracownikami, to zwolnienie można zastosować, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W opisanym przypadku oba te warunki są spełnione, a dodatkowo przejazdy zleceniobiorców nie mają charakteru jazd lokalnych. Dlatego dokonywany przez spółkę zwrot kosztów używania samochodu prywatnego w wysokości tzw. kilometrówki, a więc iloczynu liczby kilometrów przejechanych na cele służbowe samochodem prywatnym przez zleceniobiorcę oraz stawki za jeden kilometr przebiegu w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, jest wolny od podatku dochodowego. W konsekwencji spółka nie jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych kwot.

Nowy limit kilometrówki - co zmieni jego stosowanie

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-1.4011.690.2023.2.KP z 30 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy