Roczna deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA może zostać wygenerowana na podstawie deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, jeśli obejmowały one przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Uruchom Program e-pity desktop, wejdź w zakładkę ‘Moje formularze za rok 2023’ i z tego poziomu otwórz swoją deklarację - przycisk ‘Otwórz’ lub ‘Modyfikuj’ (w przypadku deklaracji, która nie została wysłana do systemu e-Deklaracje).

Przejdź do okna ‘Podsumowanie’ - masz możliwość wybrać ‘Podsumowanie’ bezpośrednio z lewego menu ‘Kreator krok po kroku’  

lub klikając w przycisk ‘Dalej’ przez kolejne okna kreatora, aż do ostatniego okna ‘Podsumowanie’.  

W oknie ‘Podsumowanie’ będzie widoczna dodatkowa opcja z informacją ‘Wypełnij ZUS DRA’.  

Jeśli chcesz wypełnić deklarację ZUS DRA dla podatnika, kliknij w przycisk ZUS DRA podatnik.

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jeśli chcesz wypełnić deklarację ZUS DRA dla podatnika i małżonka, kliknij odpowiednio po kolei w przyciski ‘ZUS DRA - podatnik’ i ‘ZUS DRA - małżonek’.  

Na podstawie deklaracji rocznej PIT zostanie wygenerowana w Programie e-pity ‘Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA’.  

Automatycznie zostaną wypełnione części:

‘I. Dane organizacyjne’,

‘II. Dane identyfikacyjne płatnika składek’  

oraz ‘XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne’.  

Po wpisaniu w pole roku rozliczeniowego w pozycji XII 01 wartości 2022, 2023 lub 2024 obliczana jest roczna podstawa wymiaru składki zależnie od roku. Dla innych lat te pola są puste.

W zależności od złożonej deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L i od wpisanych przychodów zostanie automatycznie zaznaczona opcja:  

04. Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek według skali (PIT-36)  

12. Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek liniowy (PIT-36L) 

19. Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)  

W przypadku wybranej formy opodatkowania zasady ogólne - podatek liniowy, sekcja XII w ZUS DRA wypełni się w następujący sposób.

Na podstawie rocznej deklaracji PIT zostaną wypełnione automatycznie pozycje ‘Kwota dochodu z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie’ (1), ‘Roczna podstawa wymiaru składki’ (2) i ‘Roczna składka’ (3).  

Uwaga: Samodzielnie należy wypełnić pole ‘Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie’ (4).  

Sumę miesięcznych należnych składek wynikającą ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie, można wyliczyć przy pomocy druku ‘KzPZZ Kalkulator zaliczek PIT/ZUS/zdrowotne za 2023 - zestawienie miesięczne’

lub można zsumować składki zapłacone na podstawie przelewów wysłanych na konto ZUS albo z wypełnionych i wysłanych co miesiąc ZUS DRA.  

Jeśli wybierzesz opcję ‘Oblicz na druku KzPZZ’, po kliknięciu w przycisk, otworzy się w kolejnej zakładce obok ‘ZUS DRA’ formularz ‘Kalkulator zaliczek PIT/ZUS/Zdrowotne za 2023 - Zestawienie miesięczne’, gdzie będzie można samodzielnie wyliczyć sumę miesięcznych składek, do przeniesienia na roczną deklarację ZUS DRA. 

Po wyliczeniu kwoty na druku ‘KzPZZ’, należy przenieść sumę do ZUS DRA do części XII pozycji 9, 16 lub 23.  

Kwota składki zdrowotnej do dopłaty lub kwota nadpłaconej składki do zwrotu zostanie odpowiednio wyliczona na podstawie rocznej składki i sumy miesięcznych należnych składek wynikających ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie. 

Więcej informacji:

Roczna deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA jest generowana na podstawie deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L.  

Wejdź na stronę e-pity.pl, uruchom Program e-pity online.  

W oknie startowym Programu e-pity online, kliknij w przycisk ‘Przejdź’ w ‘Moje deklaracje za 2023 rok’.  

Jeśli jesteś zalogowany do Dysku e-pity, kliknij w lewym menu w 'Moje deklaracje'.

Z poziomu ‘Moje deklaracje', kliknij w przycisk ‘Więcej’ przy deklaracji, do której chcesz wygenerować ZUS DRA.  

Po kliknięciu w ‘Więcej’, wybierz ‘Generuj ZUS DRA’ -> ZUS DRA - podatnik.  Jeśli deklaracja nie była wysłana do systemu e-Deklaracje (nie ma statusu 200), ZUS DRA można wygenerować z poziomu ‘Moje deklaracje’, klikając w menu Więcej -> Generuj ZUS DRA (podobnie jak w przypadku deklaracji ze statusem 200)

lub z okna ‘Podsumowanie’.  Aby przejść do okna ‘Podsumowanie’, kliknij przy swojej deklaracji w ‘Więcej’-> ‘Modyfikuj’,

a  następnie przejdź do okna ‘Podsumowanie’, klikając 'Dalej' przez kolejne kroki kreatora PIT.

W oknie ‘Podsumowanie’ kliknij w ZUS DRA - Podatnik.  

 

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jeśli chcesz wypełnić deklarację ZUS DRA dla podatnika i małżonka, w oknie ‘Moje deklaracje za 2023 rok’, kliknij w ‘Więcej’ przy wspólnej deklaracji małżonków, a następnie ‘Generuj ZUS DRA’ -> ZUS DRA podatnik’ i ‘ZUS DRA - małżonek’ lub z okna ‘Podsumowanie’.

Na podstawie deklaracji rocznej PIT zostanie wygenerowana w programie e-pity online ‘Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA’.  

 

Automatycznie zostaną wypełnione:

‘I. Dane organizacyjne’, 

‘II. Dane identyfikacyjne płatnika składek’  

oraz ‘XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne’.  

Po wpisaniu w pole roku rozliczeniowego w pozycji XII 01 wartości 2022, 2023 lub 2024 obliczana jest roczna podstawa wymiaru składki zależnie od roku. Dla innych lat te pola są puste.

W zależności od złożonej deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L i od wpisanych przychodów zostanie automatycznie zaznaczona opcja:  

04. Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek według skali (PIT-36)  

12. Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek liniowy (PIT-36L)  

19. Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) 

W przypadku wybranej formy opodatkowania: 'zasady ogólne - podatek liniowy', sekcja XII w ZUS DRA wypełni się w następujący sposób.

Na podstawie rocznej deklaracji PIT zostaną wypełnione automatycznie pozycje: ‘Kwota dochodu z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie’, ‘Roczna podstawa wymiaru składki’ i ‘Roczna składka’ .  

Uwaga: Samodzielnie należy wypełnić pole ‘Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie’.  

Sumę miesięcznych należnych składek wynikającą ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie, można wyliczyć przy pomocy druku ‘KzPZZ Kalkulator zaliczek PIT/ZUS/zdrowotne za 2023 - zestawienie miesięczne’. Aby skorzystać z tej funkcji, zainstaluj program na komputerze albo uruchom kalkulator online.

lub można zsumować składki zapłacone na podstawie przelewów wysłanych na konto ZUS albo z wypełnionych i wysłanych co miesiąc ZUS DRA.  

Po wyliczeniu kwoty na druku KzPZZ, należy przenieść sumę do ZUS DRA do części XII pozycje 9, 16 lub 23.  

Kwota składki zdrowotnej do dopłaty lub kwota nadpłaconej składki do zwrotu zostanie odpowiednio wyliczona na podstawie rocznej składki i sumy miesięcznych należnych składek wynikających ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie.  

Więcej informacji:

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: