Po wybraniu opcji np. Eksportuj->Zapisz na dysku->Plik PDF z e-podpisem należy wybrać odpowiedni podpis elektroniczny z listy i kliknąć "Zapisz".