Po wybraniu opcji np. Eksportuj->Zapisz na dysku->Plik PDF z e-podpisem

należy wybrać odpowiedni podpis elektroniczny z listy,

a następnie 'Dodaj podpis'

- wyświetli się okno, w którym należy wpisać numer PIN do swojego podpisu elektronicznego oraz zaakceptować go.

W klolejnym kroku klikamy na i 'Zapisz'.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy