Drukowanie pojedynczego formularza

Jeśli wypełniałeś formularz PIT razem z załącznikami i chcesz wydrukować główną deklarację razem ze wszystkim załącznikami użyj przycisku Drukuj z górnego menu na szarym pasku.

Z poziomu otwartej deklaracji:

Z poziomu podglądu deklaracji:

Jeśli potrzebujesz wydrukować tylko jeden formularz załącznika albo samą główną deklarację, kliknij w zakładkę tego formularza i użyj opcji 'Drukuj'.

 

Drukowanie zaawansowane

Drukowanie zaawansowane uruchamiamy z poziomu podglądu deklaracji lub z zakładki Moje formularze poprzez rozwinięcie menu przy przycisku Drukuj i wybraniu opcji 'Drukowanie zaawansowane':


Okno zaawansowanego drukowania:

Domyślne ustawienie wydruków:

Dostępne ustawienia wydruku zaawansowanego:

  • Drukarka - wybór drukarki, która będzie użyta do wykonania wydruku.
  • Wydrukuj - możemy zaznaczyć, czy drukujemy główne formularze/deklaracje, załączniki do formularzy/deklaracji lub potwierdzenie UPO lub UPP (w ten sposób można np. wydrukować same główne deklaracje lub same potwierdzenia UPO).
  • Tła formularzy - możemy drukować standardowe tła formularzy (kolorowe), wyszarzone (oszczędność tuszu kolorowego),wyszarzone i rozjaśnione (ta opcja zużywa najmniej tuszu - do wydruków roboczych), własne ustawienia (wyświetli się opcja 'dostosuj'), puste .
  • Strony - dostępne opcje: wszystkie, zakres, wybrana strona, parzyste, nieparzyste.
  • Liczba kopii - liczba kopii posortowana według formularzy/deklaracji (najpierw drukowana jest całkowicie jedna kopia formularza, potem całkowicie następna kopia itd.).
  • Wartości w polach wypełnij wielkimi literami.
  • Drukuj jako bitmapę - zaznaczamy tę opcję tylko w przypadku, jeśli pojawi się problem z wydrukiem pojedynczego formularza.
  • Druk dwustronny - zaznaczamy, jeśli ustawiliśmy w drukarce opcję druku dwustronnego (tzw. drukowanie duplex) -  każdy formularz/deklaracja będzie wydrukowany na parzystej liczbie stron, pierwsza strona następnego formularza wydrukuje się na nowej stronie.
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: