z dnia: 2023-01-20

Formularz ZUS IWA to informacja zawierająca dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS przypomina, że termin na złożenie ZUS IWA upływa z dniem 31 stycznia 2023 roku.

Informację dotyczącą składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2022 rok powinien złożyć płatnik, który:

  • na dzień 31 grudnia 2022 roku był wpisany do rejestru REGON,
  • nieprzerwanie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i przynajmniej 1 dzień w 2023 roku był zgłoszony jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  • zgłosił co najmniej 10 osób do ubezpieczenia wypadkowego w trakcie trwania roku 2022.

więcej

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online


W sytuacji, jeśli płatnik przekaże do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS IWA za ostatnie 3 lata kalendarzowe (2020, 2021 i 2022 rok) ZUS ustali wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaka będzie obowiązywała płatnika w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. Jeśli płatnik nie złożył w 3 ostatnich latach ZUS IWA, wówczas stopa stawki wypadkowej określana jest samodzielnie przez płatnika na podstawie grupy prowadzonej działalności.

więcej

Druk ZUS IWA wypełnisz wygodnie i wyślesz w programie fillup: ZUS IWA

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: