z dnia: 2023-04-24

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zapłacone po zakończeniu umowy o pracę, zlecenie lub innej umowy cywilnoprawnej - zaległe składki ZUS i zdrowotne, nie stanowią dla danej osoby przysporzenia majątkowego, nie należy ich zatem uznać za tzw. inne źródło przychodów.

W interpretacji z 30.03.2023 r. (sygn. DD3.8203.1.2023) Ministerstwo Finansów ustaliło zasady rozliczenia podatku od ewentualnego przychodu z tytułu opłacenia przez płatnika ze swoich środków zaległych składek na ZUS oraz składki zdrowotnej. Chodzi o takie składki, które powinien sfinansować podatnik (pracownik, zleceniobiorca, były pracownik lub były zleceniobiorca), a które ostatecznie sfinansowane zostały ze środków własnych zatrudniającego (np. ze względu na popełnione błędy w rozliczeniach lub przekazanie wynagrodzenia bez pobrania tych składek). W tym przypadku bowiem realnie podatnik otrzymuje nie tylko wynagrodzenie wyższe o nieopłacone składki, ale również zwolniony zostaje on z obowiązku ich zapłaty na rzecz ZUS.

Zgodnie z interpretacją ogólną (stosowaną w postępowaniach do wszystkich podatników) uznano, że zapłacenie przez płatnika składek, zaległych składek ZUS oraz składek zdrowotnych dotyczących pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców, nie powoduje po stronie tych podatników powstania przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Zapłata przez płatnika składek, zaległych składek z ww. tytułów nie stanowi przysporzenia majątkowego zwiększającego majątek podatnika, i jako taka, nie może być uznana za nieodpłatne świadczenie na rzecz podatnika. Zatem zapłatę przez płatnika składek zaległych składek ZUS oraz składek zdrowotnych należy uznać za czynność neutralną pod względem podatkowym dla podatnika. Tym samym zapłata ww. składek przez płatnika składek nie kreuje po jego stronie statusu płatnika podatku PIT oraz obowiązku informacyjnego (przekazanie PIT-11, PIT-4R).

W 2023 r. wzrośnie limit odliczenia składki zdrowotnej w podatku liniowym

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Brak przychodu oznacza brak kosztu

Zgodnie z interpretacją, konsekwencją przyjęcia, że zapłacenie przez płatnika, zaległych składek ZUS nie powoduje po stronie tych podatników powstania przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT, jest to, że koszty poniesione na ich opłacenie, nie mogą po stronie płatnika zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy PIT. Ten kost nie wystąpi w części w jakiej powinny być one sfinansowane z dochodu podatnika (pracownika, zleceniobiorcy, byłego pracownika lub zleceniobiorcy), a ostatecznie opłacił je płatnik. Tożsama zasada dotyczyć będzie zapłaconych ze środków płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla zakładu pracy (płatnika) istotne jest, że interpretacja dotyczy ponoszonych wydatków, w przypadku których płatnik nie pobrał z wynagrodzenia zatrudnionego należnych składek. A zatem, składki pobrane, ale nie wpłacone w terminie, nadal mogą w chwili ich zapłaty stać się kosztem podatkowym. Natomiast składki nie pobrane od wynagrodzenia, które zostało wypłacone zatrudnionemu, jeśli zostaną opłacone do ZUS, nie mogą być kosztem podatkowym zatrudniającego.

Składki ZUS

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: