z dnia: 2023-04-04

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydatki na psa tj. zakup karmy, weterynarz, szkolenia mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jednak nie w każdym przypadku.

W interpretacji nr 0113-KIDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL z dnia 8 listopada 2021 roku Wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi biuro księgowe zlokalizowane w domu jednorodzinnym. Choć na co dzień nie przyjmuje w nim klientów, to przechowuje tam ważne dokumenty i sprzęt komputerowy z poufnymi danymi. Podatniczka często wyjeżdża do klientów, w tym czasie dom pozostaje bez opieki. We wniosku zawarto zatem tezę, że pies pełniłby rolę stróża, który zabezpieczyłby źródło uzyskania przychodów.

Jak wskazał organ podatkowy, aby możliwym było zaliczenie wydatków poniesionych na czworonoga do kosztów uzyskania przychodu trzeba rozważyć, czy obecność psa w firmie przyczyni się do powstania przychodu w ramach prowadzonej działalności. W powyższym przypadku stwierdzono, że wydatki na psa będą stanowiły jeden z kluczowych, niezwykle istotnych elementów służących do zabezpieczenia źródła uzyskania przychodów i gwarantowały jego bezpieczne funkcjonowanie.

Sprawdź: koszty uzyskania przychodu

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podobne stanowisko organ podatkowy zaprezentował w interpretacji nr 0111-KDIB2-1.4010.25.2023.2.KK z dnia 16 marca 2023 roku, gdzie stwierdził że jeśli obecność psa w biurze wpływa na poprawę samopoczucia pracowników, a także poczucie ich bezpieczeństwa, co wpływa na ich wydajność, a tym samym na przychody firmy, jak również wizerunek psa na zdjęciach do postów na blogu, reklamach wideo, sesjach zdjęciowych realizuje cele reklamowe oraz wpływa na rozpoznawalność podmiotu gospodarczego i zachęca do nabycia usług, to wydatki na utrzymanie psa mogą stanowić koszt podatkowy prowadzonej działalności.

Jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał w innej, niedawnej interpretacji (nr 0113-KDIPT2-1.4011.1059.2022.4.MAP z dnia 17 marca 2023 roku) odpowiadając na wniosek przedsiębiorcy z branży IT, że nie zawsze wydatki na psa będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawca zapytał, czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wydatki na utrzymanie psa w tym wydatki na tresera i behawiorystę. Swoje stanowisko argumentował tym, że pies uczestniczyłby w promocji działalności oraz jeśli klient przyjedzie do biura firmy będzie miał możliwość zabawy z czworonogiem. Organ podatkowy nie przychylił się do tego stanowiska. Wskazał, iż trudno jest realnie powiązać psa z korzyściami w branży IT. Wątpliwości fiskusa budziło również przełożenie możliwości zabawy klientów z psem na przychody uzyskane w działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę tak odmienne stanowiska tego samego organu w podobnych sytuacjach, warto przed zaliczeniem wydatków na psa do kosztów uzyskania przychodów przeanalizować czy w konkretnym przypadku wydatki te realnie wpływają na uzyskanie przychodów z prowadzonej działalności.

Rozlicz PIT 36, PIT 36l

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: