z dnia: 2023-12-15

Mały podatnik może jednorazowo zamortyzować instalację fotowoltaiczną stanowiącą samodzielne urządzenie - potwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych i ma status małego podatnika, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na najmie pomieszczeń handlowo-usługowych. Budynek oferowany najemcom nie stanowi jego własności. Przedsiębiorca planuje inwestycję, polegającą na budowie dachowych mikroinstalacji fotowoltaicznych zakładanych na stelażu - w taki sposób, że w każdej chwili konstrukcja będzie mogła być zdemontowana bez szkody dla substancji budowlanej i przeniesiona w inne miejsce. Inwestycja o wartości 135 tys. zł netto ma zostać sfinansowana bankowym kredytem inwestycyjnym. Mikroinstalacja będzie samodzielnym urządzeniem posiadającym cechy właściwe dla środka trwałego, określone w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że po wprowadzeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej do ewidencji środków trwałych będzie mógł ją jednorazowo zamortyzować w rozliczeniu za miesiąc oddania inwestycji do użytkowania.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

EST Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną

Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji wskazał, że skoro przedsiębiorca spełnia kryteria małego podatnika (jego przychody nie przekraczają równowartości 2 mln euro rocznie), mikroinstalacja stanowi samodzielny środek trwały zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to możliwe będzie dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej takiego środka trwałego do wysokości określonego w przepisach prawa limitu (jest nim równowartość 50 tys. euro) w rozliczeniu za miesiąc oddania inwestycji do użytkowania.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.668.2023.3.MM z 23 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: