z dnia: 2023-06-02

ZUS zdecydował na przesunięcie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty w składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Okres ten wydłużony został do 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek). W sytuacji braku wniosku ubezpieczony nie otrzyma nadpłaconej składki na rachunek bankowy.

Roczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przeprowadzone w terminie do końca kwietnia powodować mogło oprócz wyniku zerowego, powstanie nadpłaty lub zaległości w składkach. Wynikało to z różnic przy wyliczeniach składek miesięcznych oraz rozliczenia rocznego składki. Różnice te związane są przede wszystkim z wykazywaniem straty podatkowej czy też z opłacaniem składki od podstawy równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Mogły one wynikać również ze zmiany zasad opodatkowania w trakcie roku lub po jego zakończeniu.

Roczna składka zdrowotna 2022/2023 - zmiana zasad opodatkowania

O ile zaległość musiała być zapłacona w terminie rozliczenia podatkowego (2 maja), to nadpłata może podlegać zwrotowi na rachunek ubezpieczonego wyłącznie po złożeniu
wniosku RZS-R.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Termin na RZS-R - 5 czerwca 2023 r.

Pierwotny ostateczny termin na przygotowanie wniosku o zwrot nadpłaconej składki został przedłużony z 22 maja na 5 czerwca. W sytuacji, gdyby ubezpieczony nie złożył wniosku, nie utraci on nadpłaconej kwoty, niemniej nie będzie on uprawniony do jej zwrotu. Przy braku wniosku, gdy płatnik nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r. - o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych.

W przypadku potwierdzenia rozbieżności, w pierwszej kolejności ZUS przeprowadzi postępowanie w tej sprawie i dopiero po jego zakończeniu rozliczy nadpłatę na składki, z uwzględnieniem daty, która wynika z terminu przekazania rocznego rozliczenia. Wynika to z art. 81 ust. 2qa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2056, z późn. zm.).

ZUS DRA - przygotuj rozliczenie składek ZUS
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa | druk, formularz online

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: