z dnia: 2021-07-13

Polski Ład to nowy program sygnowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę. Stało się o nim głośno przede wszystkim za sprawą planowanego podwyższenia kwoty wolnej od podatku. To jednak nie jedyne zmiany szykowane przez obóz rządzący. Celem programu są szeroko zakrojone modyfikacje prawa podatkowego, ale również systemu socjalnego. Między innymi pomysłodawcy tego projektu chcą zachęcić podatników do powrotu do kraju. W jaki sposób?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Nowelizacja ustawy o PIT

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ma pojawić się nowa ulga podatkowa. Będzie ona dedykowana osobom powracającym na stałe do kraju. Skorzystają z niej ci, którzy przez co najmniej trzy lata mieszkali za granicą i właśnie tam uzyskiwali przychody. Ile można zyskać? Ulga ma polegać na możliwości odliczenia od podatku dochodowego połowy podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku podatkowym. Odliczenie będzie dostępne dla zainteresowanych przez cztery lata od roku bazowego, czyli roku zmiany rezydencji podatkowej na polską. Jednocześnie Skarb Państwa przez cztery lata będzie pokrywał połowę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wracających do kraju. Te rozwiązania mają zachęcić Polaków do powrotu oraz umożliwić im dobry start w Polsce. Szacuje się bowiem, że aż 20 milionów Polaków pracuje dzisiaj za granicą. Wielu z nich natomiast wyraża chęć powrotu i założenia w Polsce własnej firmy.

Ryczał od przychodów z zagranicy i program repatriacji

Ulgi podatkowe to jednak nie jedyne zmiany oferowane przez tak zwany Polski Ład. Kolejną modyfikacją będzie ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski. To rozwiązanie będzie dedykowane osobom fizycznym, które zdecydują się na przeniesienie miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Oczywiście wraz z rezydencją podatkową. Godny uwagi będzie nadto program repatriacji kapitału. To z kolei możliwość dla podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych, a także tych, które zechcą zrezygnować z prowadzonej dotychczas ryzykownej polityki podatkowej. Repatriacja kapitału będzie bazowała na ryczałcie przejściowym, by umożliwić finalnie podatnikom bezpieczny powrót do kraju.

Powraca zagadnienie fundacji rodzinnych

Dodatkowo w ramach Polskiego Ładu promowane będą fundacje rodzinne. Chodzi bowiem o to, by kapitał sprowadzony do kraju pozostał w Polsce. Dzisiaj bolączką wielu przedsiębiorców są natomiast ograniczone możliwości zabezpieczenia płynnego przejścia przedsiębiorstwa na własność kolejnych pokoleń. To w ocenie partii rządzącej ma ograniczyć wyprowadzanie majątku polskich przedsiębiorców do Niemiec, Austrii, Szwajcarii albo Szwecji. Utworzona fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą. Z kolei wypłaty z niej na rzecz poszczególnych beneficjentów będą traktowane w taki sam sposób jakby dokonywał ich sam fundator. W tym zakresie projekt przewiduje nawet tak zwaną ulgę repolonizacyjną, czyli zwolnienie z opodatkowania transferu środków z fundacji zagranicznej do fundacji rodzinnej założonej w Polsce.

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Oczywiście proponowane rozwiązania nie do końca są polskimi pomysłami. Niektóre z nich już od dłuższego czasu funkcjonują bowiem w innych państwach europejskich. A kiedy można spodziewać się wejścia w życie polskich przepisów? Planowane jest to na 1 stycznia 2022 r. Póki jednak przepisy nie weszły w życie przypominamy, że poprawne rozliczenie przychodów uzyskiwanych za granicą może wiązać się z koniecznością dołączenia do standardowego formularza PIT-36, załącznika w postaci formularza PIT/ZG. Ten załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: